LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Maatalous

Sikayrittäjät jättivät lausunnon eläinten hyvinvointilakiin: rikkoontunut porsitushäkki voitava korvata ehjällä, eläinten pitäjän oikeusturvasta varmistuttava valvonnoissa

Eläinten hyvinvointikorvauksen osalta Sikayrittäjät kysyy, voiko hallinnon lupauksiin luottaa, kun Suomi tekee EU-direktiivejä tiukempia säädöksiä.
Sanne Katainen
Sikayrittäjät pitää tärkeänä, että jokaisella eläimellä on mahdollisuus juoda vuorokauden jokaisena tuntina.

Suomen Sikayrittäjät ry on jättänyt lausunnon eläinten hyvinvointilain luonnoksesta. Lausunto keskittyy käytännönläheisesti luonnoksen muutamiin kohtiin. Yhdistys toivoo, että mainitut epäkohdat otetaan huomioon lain jatkovalmistelussa.

Eläinten puhtaudesta huolehtimisen osalta Sikayrittäjät muistuttaa, että sikojen luontaiseen käyttäytymiseen kuuluu rypeminen silloin, kun ympäristön lämpötila on korkea. Tällöin voi olla mahdotonta estää sikoja viilentämästä itseään karsinan lantaisessa osassa, vaikka niillä olisi puhdas makuupaikka tarjolla.

Siat ovat myös riittävän älykkäitä kastellakseen karsinansa juomalaitteilla ja vilvoittelemaan itsensä likaisiksi märässä karsinassa. Tällainen hetkellinen likaantuminen ei heikennä hyvinvointia. Jos luontaista rypemistä halutaan välttää, karsinoihin tarvitaan lisää ritiläpinta-alaa, mikä taas heikentäisi hyvinvointia.

Jatkuvan vedensaannin edellytystä Sikayrittäjät pitää hyvänä, mutta vaatimuksen ulkopuolelle pitäisi rajata 0-14 vuorokauden ikäiset porsaat, jotka saavat tarvitsemansa nesteen emakon maidosta. "Kannatamme lain henkeä jokaisen eläimen oikeudesta juomiseen 24 tuntia vuorokaudessa, ainakin sisätiloissa tämän pitää olla eläimen ehdoton oikeus", Sikayrittäjien lausunnossa todetaan.

Yhdistys kannattaa myös uusien porsitushäkkien rakentamiskieltoa. Alalla on jo vapaaehtoisesti siirrytty kohti vapaaporsitusta. Yhdistyksen mielestä olisi kuitenkin kohtuullista, että toimivat perinteiset porsitussikalat saisivat tarvittaessa vaihtaa rikkoutuneen porsitushäkin ehjään. "Häkillinen porsituskarsina ei sovellu vapaaporsituskarsinaksi, vaikka siitä häkki poistettaisiin", Sikayrittäjät huomauttaa.

Yhdistys pitää linjausta vastaavana, kuin luonnokseen kirjattu parsinavetoiden peruskorjauksen salliminen.

Valvontaan Sikayrittäjät kaipaa yhdenmukaisuusvaatimusta.

"Eläinten pitäjällä pitää olla oikeus asiantuntijan ja avustajan käyttämiseen valvonnan ja tarkistuksen yhteydessä. Tämä olisi hyvä mainita momentissa. Eläinten pitäjän oikeusturva ja valvonnan yhdenmukaisuus on varmistettava", lausunnossa todetaan.

Vuonna 2023 alkavalle eläinten hyvinvointikorvauksen kaudelle olisi tärkeää saada takaisin tiineiden ensikoiden ja emakoiden parannetut olosuhteet -toimenpide, vaatii Sikayrittäjät

Yhdistyksen arvion mukaan puolet tiloista on toteuttanut vaatimukset jo yli kuusi vuotta etukäteen, vaikka siirtymäaika päättyy 1.1.2028. Tilat ovat luottaneet saavansa hyvinvointikorvausta koko siirtymäajan. Nyt hallinto on pettämässä nämä odotukset.

Sikayrittäjät pitää kysymystä jatkon kannalta periaatteellisesti tärkeänä. "Voiko hallinnon lupauksiin luottaa, kun teemme merkittävästi EU:n direktiivejä korkeampitasoisia säädöksiä Suomessa", yhdistys kysyy.

Lue lisää

Uusi eläinten hyvinvointilaki estäisi halal- ja shechita-teurastukset Suomessa – uskonnolliset yhteisöt: islamofobiaa ja ihmisoikeuksien rikkomista

Röh ja räks! Katso videolta, miten possut innostuivat ulkotarhaan tuodusta joulukuusesta – osa viihtyy pihalla jopa paukkupakkasilla

Eläinten hyvinvointi on koko ruokaketjun asia

Ihmiselle siirrettiin ensi kertaa sian sydän – 57-vuotiaan yhdysvaltalaismiehen kerrotaan voivan hyvin