HK Scan on käynnistämässä sianlihan viennin Kiinaan

Viennin arvioidaan käynnistyvän vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana. Tavoitteena on myydä ensimmäisenä vuotena 3 000 tonnia sianlihaa Kiinaan.
Tilaajalle
HK Scanin tuotteet on tarkoitus suunnata Kiinassa sekä vähittäiskauppaan, teollisille asiakkaille että HoReCa-sektorille.