Maataloustuotannon odotetaan kasvavan lähivuosina, aiheuttaa hintoihin laskupainetta

Tuotannon lisääntymisestä huolimatta koronakriisin pelätään heikentävän ruokaturvaa.
Raportissa korostetaan uusien tehokkaampien ja ekologisempien teknologioiden ja tuotantomenetelmien merkitystä, kun maatalouden hiilijalanjälkeä pyritään kaventamaan ja kansainvälinen ruokaturva takaamaan.