Suomalaisen tärkkelyksen hiilijalanjälkeä on leikattu reippaasti, ja vielä pystytään parantamaan

Edellisen kerran Luke mittasi tärkkelystuotteiden hiilijalanjälkeä 2008. Sen jälkeen niin sanotun natiivitärkkelyksen eli vähiten jalostetun tärkkelyksen hiilijalanjälki on laskenut 31 prosenttia.
Tilaajalle
Kotimaiselle tärkkelykselle on nyt laskettu hiilijalanjälki.