Ruotsalainen Lantbruk-lehti: Luomumunan PCB-pitoisuuden taustalla ehkä korkea kalarehupitoisuus

Kanarehussa havaittiin pienempiä PCB- ja dioksidipitoisuuksia kuin kalarehussa.
Tilaajalle
Luomumunissa on tutkimuksen mukaan enemmän myrkyllisiä PCB-yhdisteitä.