Politiikka

Valtiontuki edellyttää Yleisradion tekstisisältöjen rajoittamista verkossa: "Ylen verkkotarjonta tulee supistumaan ja sen täytyy supistua"

Noudattaakseen valtiontukilainsäädäntöä Ylen on keskityttävä liikkuvaan kuvaan ja ääneen, sanoo Medialiiton toimitusjohtaja. Medialiitto teki aiheesta kantelun vuonna 2017.
Jarkko Sirkiä
Lainmuutoksella tulee varmistaa, että Yleisradion tekstimuotoisten journalististen verkkosisältöjen tarjontaa rajoitetaan olennaisesti nykyisestä. Tämä on ensisijaisen tärkeää kaupallisen median toimintaedellytysten turvaamiseksi tulevaisuudessa, sanoo Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.

Yleisradion verkkotarjonta tulee supistumaan, ennustaa Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.

Taustalla on tukipolitiikka. Ylen tarjoama laajamittainen tekstimuotoisten verkkosisältöjen tarjonta on ristiriidassa EU:n valtiontukisääntelyn kanssa, Holmberg sanoo.

Medialiitto teki aiheesta valtiontukikantelun ja komissio käynnisti Yleisradion toimintaa koskevan tutkinnan vuonna 2017.

Yleisradio on useiden vuosien ajan julkaissut verkkosivuillaan ja Uutisvahti-mobiilisovelluksessa runsaasti sanomalehtityyppistä sisältöä, joka ei liity julkisen palvelun yleisradio-ohjelmistoihin.

Noudattaakseen valtiontukilainsäädäntöä Ylen on keskityttävä liikkuvaan kuvaan ja ääneen. Keskittyminen pääsääntöisesti verkkosisältöihin ei ole tukilainsäädännön mukaista, Holmberg jatkaa.

"Ongelmahan on siinä, että jos verovaroin tuetaan toimintaa joka vie ansaintamahdollisuuden ja hapen muilta toimijoilta. Ei ole veronmaksajien ja kansalaisten etu, jos tarjonta yksipuolistuu ja supistuu."

Komission huomautusten seurauksena Suomen valtio on ryhtynyt toimenpiteisiin Yleisradiosta annetun lain muuttamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön esittää luonnoksessaan Yle-lain muuttamiseksi, että Yleisradio ei enää pääosin saisi julkaista tekstisisältöä, johon ei liity ääntä tai liikkuvaa kuvaa.

Ylelle kaavailtu tekstisisältörajoitus ei kuitenkaan koskisi STT:n tuotantoa, kiireisiä uutistilanteita, vähemmistökielisiä palveluja, viranomaistiedotteita ja kulttuuri- ja oppimissisältöjä.

Muutos Ylelle tulee olemaan iso, Holmberg arvioi. Yleisradion tekstimuotoinen verkkojournalismi on Medialiiton mukaan laajuudeltaan poikkeuksellista niin pohjoismaisesta kuin laajemmasta eurooppalaisesta näkökulmasta arvioituna.

"Yle on poikkeuksellisen laajasti tehnyt verkkolehtitoimintaa verrattuna vaikka Ruotsin SVT:hen. Verkkotarjonta tulee supistumaan ja sen täytyy supistua."

Tasapainoa yleisradion ja muiden medioiden välille on haettu myös muissa maissa, joko maan omilla päätöksillä tai komission viitoittamana. "Valtion tuki on tarkoitettu yleisradiotoimintaan."

EU:n valtiontukisääntely ei vaikuta radio- ja tv-ohjelmien jakeluun verkossa.

"Suomen tilanne on hyvin erilainen muihin Pohjoismaihin verrattuna, joissa on huolehdittu tarkoin siitä, ettei yleisradiotoimintaan tarkoitettuja varoja käytetä EU:n valtiontukisääntelyn vastaisella tavalla. Tämä käy ilmi esimerkiksi perehtymällä pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden verkkouutisointiin. Suomi tarvitsee tulevaisuudessa niin laadukkaan lehdistön kuin Yleisradionkin."

Lue lisää

Yle oli jälleen vuoden siteeratuin media STT:n uutisissa – MT kärkikymmenikössä

TV-ohjelmia tehdään uusin säännöin, vaikka katsoja ei sitä huomaisi – "Kuvauspaikkojen löytäminen ja lupien saaminen on monta sataa prosenttia hankalampaa kuin ennen"

Yle: STM ehdottaa koulujen siirtämistä etäopetukseen

Yle: Hevoskauppias myynyt hevosia sairaina, epäilyjä hevosten rauhoittamisesta – kolme ratsastajaa loukkaantunut pudottuaan hevosen selästä