Politiikka

MT-kysely: Puolet äänestäjistä ei tiedä, mistä aluevaaleissa päätetään – 68 prosenttia aikoo silti äänestää tammikuussa

Akateemisesti koulutetut tuntevat aluevaltuustojen tehtävät matalammin koulutettuja paremmin. Uudellamaalla äänestysinto on korkeinta.
Timo Filpus
Lähes 68 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista muualla kuin Helsingissä asuvista aikoo äänestää aluevaaleissa.

MT:n elokuussa tekemästä kyselytutkimuksesta käy ilmi, että yli puolet äänestäjistä ei tiedä, mistä asioista tammikuun aluevaaleissa valittavat valtuustot päättävät.

Helsingin ulkopuolella asuvista vastaajista yli 52 prosenttia kertoo olevansa tietämätön, mitkä asiat ovat jatkossa aluevaltuustojen päätäntävallassa.

Aluevaaleja ei järjestetä Helsingissä, koska siellä kaupunki vastaa jatkossakin sosiaali- ja terveyspalveluista.

Reilu 33 prosenttia vastaa olevansa tietoinen aluevaltuustojen päätäntävaltaan kuuluvista asioista ja reilu 14 prosenttia vastasi "en osaa sanoa."

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkijaa Jenni Karimäkeä ei yllätä, ettei enemmistö vastaajista tiedä, mistä aluevaaleissa ja -valtuustoissa on kysymys.

"Eipä se yllätä. Ensinnäkin sote-uudistuksen tekeminen on kestänyt vuosia ja sen yhteydessä on ollut esillä hyvin erilaisia malleja, milloin mitäkin. Kun uudistus saatiin sitten kesällä maaliin, on aihe pudonnut kokonaan ulos julkisesta keskustelusta."

Karimäki uskoo, että ihmisten tietämys aluevaaleista kasvaa syksyn ja talven mittaan, kun mediauutisointi aiheesta kiihtyy.

Sukupuolten välillä on havaittavissa merkittävä kuilu. Miehistä yli 41 prosenttia kertoo tietävänsä, mistä aluevaaleissa on kyse, kun naisista myöntävästi vastaa vain hieman alle 26 prosenttia vastanneista.

Naisista peräti yli 58 prosenttia kertoo olevansa tietämätön siitä, mistä asioista aluevaltuustot päättävät.

Vain yli 65-vuotiaiden vastaajien ikäryhmässä useampi vastaaja ilmoitti tietävänsä, mistä aluevaaleissa ja -valtuustoissa on kyse. Kaikissa tätä nuoremmissa vastaajaryhmissä tietämättömien osuus oli suurempi.

Yli 40 prosenttia johtavassa asemassa olevista, ylemmistä toimihenkilöistä ja eläkeläisistä tuntee aluevaltuuston toimenkuvan. Opiskelijoista tähän yltää vajaa 24 prosenttia, työttömistä vajaa 23 prosenttia ja kotiäideistä ja -isistä vain 8 prosenttia.

Vastaajan koulutustaso vaikuttaa huomattavasti vastausten jakautumiseen. Akateemisesti koulutetuista noin 43 prosenttia tuntee asian, mutta peruskoulutuksen saaneista vain alle neljännes.

Suomen eduskuntapuolueista vain RKP:n kannattajista lähes puolet, 48 prosenttia, ilmoittaa tuntevansa aluevaltuustojen tehtävänkuvan.

Kokoomuksen, SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajista yli 44 prosenttia ja keskustan kannattajista vajaa 42 prosenttia tuntee asian.

Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänestäjistä vain joka neljäs tuntee aluevaltuustot.

68 prosenttia Helsingin ulkopuolella asuvista aikoo äänestää aluevaaleissa. Uudellamaalla into äänestää aluevaaleissa on muuta maata korkeampaa. Siellä neljä viidestä vastanneesta kertoo aikovansa äänestää.

Itä- ja Pohjois-Suomessa halu äänestämiseen on koko maan alhaisinta. Siellä vain kuusi kymmenestä kertoo aikovansa äänestää aluevaaleissa.

Työttömistä alle puolet on äänestysaikeissa. Eläkeläisistä yli 70 prosenttia ja johtavassa asemassa olevassa miltei 80 prosenttia aikoo uurnille.

Erikoistutkija Karimäki kuvailee kyselytutkimuksen tuloksia positiiviseksi yllätykseksi, mitä tulee äänestyshalukkuuteen. 68 prosenttia muualla kuin Helsingissä asuvista kertoo aikovansa käyttää äänioikeuttaan ensi tammikuun aluevaaleissa.

"Positiivista toki on, jos noin moni on sanonut aikovansa äänestää. Kesän kuntavaalien äänestysprosentti jäi ennätyksellisen alhaiseksi. Suhtaudun tulokseen ilolla ja positiivisesti, mutta silti lopullinen äänestysprosentti aluevaaleissa on vielä kysymysmerkki", Karimäki kommentoi.

Keskustan kannattajat ovat aluevaalien varmimpia äänestäjiä: yli 83 prosenttia puolueen kannattajista aikoo äänestää. Kokoomuksen, RKP:n ja sosiaalidemokraattien äänestyshalut ovat hivenen alle 80 prosentissa vastanneista. Perussuomalaisten kannattajista vain 64 prosenttia aikoo äänestää.

Tiedot selviävät Kantar TNS Agrin 20.–26.8. tekemästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1 096 suomalaista satunnaisotannalla. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Osaotosten tulokset ovat suuntaa-antavia.

Lue lisää

Keskusta pesi perussuomalaiset maakunnissa – "Lähipalvelut olivat näiden vaalien ydintä"

Uusissa aluevaltuustoissa ei ole sijaa oppositiolle

Saarikko hehkuttaa keskustan paluuta suureksi puolueeksi – "Vahva viestimme lähipalveluista tuli vaalien ydinviestiksi"

Perussuomalaisten aluevaalit menivät penkin alle – Purra: "Alue- ja kuntavaalit eduskuntavaalien yhteyteen"