Kolumni

Metsäkeskustelu on kuin moderni sammon ryöstö

Metsäpoliittinen keskustelu on viimeinkin ottanut kunnolla tuulta alleen. Suomessa tuskin on aikoihin puhuttu näin paljon metsistä ja niiden käytöstä. Samalla keskustelua on käyty myös Euroopan unionista ja sen suunnasta.

Elohopean myötä kuumenevan keskustelun takana on EU:n komission aiemmin tällä viikolla julkistama ilmasto- ja ympäristöpaketti ”Fit for 55”, jolla unioni ja jäsenmaat pyrkivät 55 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä. Tässä rytäkässä metsät ovat nousseet arvoon arvaamattomaan.

Komission metsäpolitiikassa, johon EU:lla ei pitäisi olla toimivaltaa, voi nähdä piirteitä Kalevalan sammon ryöstöstä. Sampo takoo hyvinvointia koko modernille Pohjolalle. Metsien arvoketju tuottaa Suomeen verotuloja 4 miljardia euroa vuodessa. Vaikka metsäteollisuuden osuus viennistä on laskenut, on se edelleen noin viidennes tavaraviennistämme. Symbolinen vaikutus on myös merkittävä. Suomi ilman metsäteollisuutta olisi kuin Sveitsi ilman juustoja tai Ruotsi ilman Volvoa.

Ymmärrys metsistä hiilinieluina- ja varastoina on kohottanut kiinnostusta metsiin myös etelässä, ja siten kiillottaneet tämän sammon arvoa monien silmissä. Metsistä on tullut EU:n mittakaavassa pienehkön teollisuudenalan lisäksi osaratkaisu ilmastonmuutokseen. Komissio on hiljalleen, ilmastosivuoven kautta alkanut laatia lainsäädäntöjä ja suunnitelmia Euroopan metsille, ja siten myös Suomelle. Ongelma on, että metsät Euroopassa eroavat toisistaan merkittävästi niin kokojensa, omistusrakenteidensa kuin monimuotoisuutensa puolesta. Samaa muottia ei voi asettaa Portugalista Suomeen.

Tämä ei ole estänyt komissiota esittämästä hullunkurisia suunnitelmia metsästrategiassaan. Eräässä vuodetussa luonnoksessa komissio on halunnut ajaa alas lyhytikäisten puuperäisten tuotteiden tuotannon ja painottaa pitkäikäisiä. Virkamiehet ovat ehkä etätöissä unohtaneet, että sellaiset asiat kuten vessapaperi ja pakkauskartonki tehdään puusta. Sammon loisto on häikäissyt Brysseliin asti.

Valitettavasti Suomen hallitus on ollut tilanteessa enemmän ajopuu kuin koskiveneen kippari. Vaikuttaminen on ollut jälkijättöistä johtuen sisäisistä ristiriidoista. Tähän Suomella ei ole varaa. Sammon puolustaminen vaatii yhtenäisyyttä. Suomella on ensiarvoisen tärkeä rooli kertoa unionissa metsistä ja niihin liittyvistä toimista. Biodiversiteettinäkökulmaa edistävät lukuisat jäsenmaat. Se on laajasti tunnustettu tavoite EU:ssa. Sen sijaan kukaan muu ei edistä näkemyksiä kestävästä metsänhoidosta, ellemme me itse.

Harva vastustaa metsien hiilensidontaa tai luonnon monimuotoisuutta. Päinvastoin ne ovat tavoiteltavia asioita. Keinot, joilla EU niihin kuitenkin pyrkii, ovat vääriä. Metsiä tulee aktiivisesti hoitaa ja hyödyntää. Pakkomuseointi ja sosialisointi eivät ole ratkaisuja.

Kestävä metsänhoito luo paitsi työllisyyttä ja verotuloja maahan, se kasvattaa myös hiilinieluja. Samalla metsäteollisuuden uusilla tuotteilla luodaan ratkaisuja, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja ja näin irtautua hiilestä. Jo nyt puusta valmistettujen tuotteiden ilmastohyöty on yli 16 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuosittain. Parjattua selluakin käytetään jo välituotteena esimerkiksi tekstiiliteollisuuteen.

Pahimmillaan metsien jämähdyttäminen hiilinielureservaateiksi on katastrofaalinen ratkaisu sekä ilmastolle että taloudelle, sillä hoitamattomina ne ovat alttiimpia erilaisille vahingoille. Sammon ei saa antaa tuhoutua. Ja entäpä 20 vuoden päästä? Hiilensidonnan- ja varastoinnin tulisi jatkua tehokkaasti myös pidemmällä aikavälillä. Lisäksi on huomioitava muiden, aidosti päästävien sektorien tehtävät. Kohtuuton taakka metsille tarkoittaisi, että vapaamatkustajien hiilentupruttelu voi jatkua muualla. Tähän meillä ei ole varaa.

Sellaiset asiat kuin vessapaperi ja pakkauskartonki tehdään puusta.

Lue lisää

Poliittinen riski kasvaa metsässä

Suomen kanta EU:n metsästrategiaan: Metsäpolitiikan tulee säilyä jäsenmaiden päätäntävallassa

EU:n metsään liittyvät aloitteet voivat aiheuttaa päänvaivaa metsänomistajalle

Ympäristöjärjestöjen kampanjoissa piilee kyseenalaisia viestejä