Vieraskolumnit

Työllisyyteen panostaminen on tulevaisuuspolitiikkaa

Antti Rinne: "Tärkein keino tulevaisuuden työllisyyden turvaamisessa on koulutus. Pelkän perusasteen koulutus ei enää riitä nykyajan työmarkkinoilla."

Hallitus kokoontuu syyskuussa budjettiriiheen sopimaan ensi vuoden budjetista ja julkisen talouden suunnitelmasta. Ne ovat konkreettisia välineitä, joilla hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaa lähdetään toteuttamaan.

Ensimmäiset askeleet tosin otimme heti kesäkuussa, kun lisäbudjetissa laitettiin liikkeelle väylähankkeita noin 600 miljoonalla eurolla ja tehtiin ensimmäiset panostukset muun muassa toisen asteen koulutukseen. Ne tuovat jo nyt työtä ja vahvistavat kasvun edellytyksiä eri puolilla maata.

Hallitusohjelman talous- ja työllisyyspoliittiset tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Hallitusohjelmassa olemme linjanneet talouspolitiikkaa seuraavalle neljälle vuodelle, mutta tulevaisuusvisiossa katsomme pidemmälle.

Investoimme kohteisiin, jotka vahvistavat osaamista, työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta pidemmällä aikavälillä. Päämääränä on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä Suomi vuonna 2030.

Tavoittelemme 75 prosentin työllisyysastetta vuonna 2023. Se tarkoittaa työllisyyden kasvua noin 60 000 henkilöllä verrattuna kesän ennusteisiin. Tavoite on määrätietoisella politiikalla mahdollinen.

Hallitusohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota niiden ryhmien työllisyyden parantamiseen, joissa työllisyys on nyt alhainen: esimerkiksi ikääntyneet, pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevat, osatyökykyiset, vammaiset ja osa maahanmuuttajataustaisista. Näissä ryhmissä on työllisyyden nousun suurin potentiaali.

Konkreettisten keinojen valmistelu on jo lähtenyt liikkeelle yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja yrittäjien kanssa. Vastuu politiikasta ja lopputuloksista on aina hallituksella, mutta keinoja haluamme valmistella yhdessä.

Hallituksen työllisyyspolitiikka perustuu luottamukseen. Se tarkoittaa hyviä suhteita työelämän osapuolten ja valtion välillä, mutta ennen kaikkea luottamusta ihmisiin.

Emme halua hakea työllisyyden kasvua rangaistuksin ja sanktioin, jotka kohtelevat ihmisiä epäreilulla ja epäoikeudenmukaisella tavalla. Siksi poistamme aktiivimallin leikkurin.

Rangaistusten sijaan haluamme panostaa palveluihin ja tarjota jokaiselle sopivaa ja työllistymistä tukevaa palvelua, koulutusta tai kuntoutusta.

Tärkeässä roolissa on myös palkkatuki, jonka avulla työllistämiskynnystä voidaan alentaa merkittävästi. Otamme käyttöön työllistymissetelin, joka on nykyistä palkkatukea yksinkertaisempi ja vähemmän byrokraattinen.

Kun työnantajat ja työllistymissetelin saaneet ihmiset voivat kohdata toisensa nykyistä sujuvammin, potentiaali uusien työpaikkojen syntymiseen on suuri.

Pidän tärkeänä, että talous- ja työllisyyspolitiikkaa tehdään pitkälle tulevaisuuteen katsoen. Siksi emme keskity vain seuraavan neljän vuoden työllisyyteen vaan panostamme työllisyyden kasvun edellytyksiin pidemmällä aikavälillä.

Väestön ikääntyessä työllisyyden on noustava tulevaisuudessa selvästi tämän kauden tavoitteitakin korkeammalle.

Tärkein keino tulevaisuuden työllisyyden turvaamisessa on koulutus. Pelkän perusasteen koulutus ei enää riitä nykyajan työmarkkinoilla.

Jo nyt toisen asteen koulutus on uusi perusaste. Siksi pidennämme oppivelvollisuutta. Talouspolitiikan arviointineuvoston mukaan se maksaa itsensä takaisin työllisyyden paranemisen kautta.

Lisäksi panostamme elinikäiseen oppimiseen. Mitä enemmän osaamista, sitä paremmin menestymme.

Työllisyysasteen nosto on aivan keskeinen asia hyvinvointivaltion, maailman parhaan yhteiskuntamallin tulevaisuuden kannalta. Siksi työllisyyden parantaminen on tulevaisuuspolitiikkaa.

Antti Rinne on pääministeri, SDP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja.

Hallituksen työllisyyspolitiikka perustuu luottamukseen.
Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kokoomus julkisti työllistämiskeinonsa: porrastaisi ansiosidonnaisen, poistaisi työttömyysputken ja lisäisi paikallista sopimista

Valitut Palat kysyi: Petteri Orpo on suomalaisten mielestä paras vaihtoehto hoitamaan maan asioita

Hallitusohjelman voittajana selviää tupakoimaton, pienituloinen eläkeläinen