Suomalainen Maaseutu

Biokaasulaitosten tuki kattaa puolet kustannuksista

Biokaasulaitosten rakentamiseen saatava tuki on 50 prosenttia, kun maatalouden investointituen lisäksi maaseudun yritystuen tukiprosentti nostettiin 50 prosenttiin pari viikkoa sitten. Lopputuotteen käyttökohde ratkaisee, kumpaa tukea biokaasulaitokseen haetaan.
Arto Takalampi
Valtio kannustaa tosissaan maatiloja ja maaseudun pienyrityksiä investoimaan biokaasutuotantoon., Tukea luvataan enimmillään puolet rakentamisen kustannuksista.

Biokaasun tuotantoon puhallettiin vauhtia korottamalla maatilojen ja maaseutuyritysten tukea.

Biokaasulaitoksiin voi hakea avustusta lopputuotteen käytöstä riippuen kahta kautta. Enimmäistuki on kummassakin sama, 50 prosenttia.

Maaseutuohjelman mukaista maatalouden investointitukea biokaasuinvestoinneille korotettiin toukokuun alussa 40 prosentista enimmillään 50 prosenttiin.

Korotuksen toivotaan lisäävän maatilojen investointeja biokaasuun, koska tuki parantaa näiden investointien kannattavuutta.

Investointitukiin on jatkuva haku, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain.

Lokakuun puolivälissä nostettiin myös maaseutuyritysten biokaasulaitosten investointituki 50 prosenttiin, kun se aiemmin oli 30 prosenttia. Haku on jo avattu Hyrrä-palvelussa.

50 prosentin maaseutuyritystuen saa uuteen biokaasulaitokseen tai uuteen biokaasun tuotantoyksikköön. Jo olemassa olevien biokaasulaitosten korjaamiseen ja uudistamiseen tukea voi saada enintään 30 prosenttia.

Erityisasiantuntija Aulis Kuusela Ruokavirastosta korostaa kahden eri tukimuodon eroavan toisistaan sen mukaan, mihin biokaasua käytetään. Yksinkertaistaen voidaan ajatella, että lopputuotteen pitää mennä sinne, mistä tukikin on saatu.

”Maatilan saama maatalouden investointituki edellyttää, että biokaasu käytetään tilan tuotantotoiminnassa."

"Jos biokaasu halutaan myydä ulkopuolisille asiakkaille, silloin investointiin haetaan maaseutuyritystukea.”

Kotieläintilan biokaasulaitos saattaa tuottaa sähköä enemmän kuin mitä tila tarvitsee, jolloin ylimääräinen sähkö myydään valtakunnan verkkoon.

Maatalouden investointitukea saa vain sen verran kuin tilalla kuluu energiaa, Kuusela toteaa.

Oman käytön ylittävälle, myytävälle energialle pitää silloin hakea myös maaseutuyritystukea.

Yritystukea saavien yritysten ja tilojen on voitava osoittaa esimerkiksi myyntisopimuksilla, että ne tuottavat yritystoimintana biokaasua ulkopuoliseen käyttöön.

Maatalouden investointitukea biokaasulaitokseen saavalta tilalta edellytetään Kuuselan mukaan maatalouden eli kotieläintalouden tai peltoviljelyn harjoittamista.

”Jos esimerkiksi lieteurakoisija, jolla ei ole omaa maataloutta, rakentaa biokaasulaitoksen, urakoitsija voi hakea vain maaseutuyritystukea”, hän kertoo.

Vastaavasti isoilla mullitiloilla, joilla syntyy paljon lantaa, mutta lämpöä tai sähköä kuluu vähän, maaseutuyritystuen kautta haettu rahoitus biokaasulaitokseen mahdollistaa biokaasun myynnin tilan ulkopuolelle.

Lue lisää

Hienostunut tekniikka tarkentaa rehuntekoa – lähi-infrapuna kertoo laadun sekunneissa

Navetan laajentaminen oli omanlainen jännitysnäytelmä – "Eläimet oppivat robotille hämmästyttävän hyvin ja nopeasti"

Kärsämäellä toimiva lannoitetehdas onnistui ensimmäisenä maailmassa erottamaan käytetyistä paristoista lannoitteita pelloille – tuotteita myydään jo Australiassa ja Kanadassa

Huolellinen suunnittelu palkitsi, kun lihakarjatila kaksinkertaisti emolehmien määrän