LUE NÄKÖISLEHTI: Postin lakon vuoksi kaikki MT:n artikkelit ja näköislehti luettavissa vapaasti
Suomalainen Maaseutu

Lietelantarallista helpompaa hommaa: "Sain idean separointiurakoinnista maatalousnäyttelyssä"

Lietelantaralli helpottuu, kun lietteestä separoi erilleen ravinnepitoisen, kiinteän aineksen. Separoinnin voi teettää myös urakoitsijalla.
Länsi-Suomen separointi
Länsi-Suomen Separointi Oy urakoi separointeja Etelä- ja Länsi-Suomessa. Separointilaitteiston saa ajettua kuorma-autolla kätevästi lietesäiliön viereen. Tilalla pitää olla oma lietteensekoitin.

Länsi-Suomen Separointi Oy on kierrellyt kotieläintiloja kuorma-autolla liikuteltavan separointikontin kanssa viisi vuotta. Separointipalvelun kysyntä vaihtelee vuodesta toiseen, mutta vakioasiakkaita on jo kertynyt.

"Sain idean separointiurakoinnista maatalousnäyttelyssä, jossa Rekitec esitteli laitteistoaan. Itselläni oli aikaisemmin sikatila ja olisin silloin tarvinnut separointipalveluita", Huittisissa majaansa pitävän separointiyrityksen omistaja Tomi Sihvonen kertoo.

Sihvosen asiakaskunta muodostuu puoliksi sika- ja puoliksi maitotiloista. Yrityksen toiminta-alueena on Etelä- ja Länsi-Suomi.

"Separoinnin kysyntä riippuu paljon ilmoista. Kahden vuoden takaisen märän kesän jälkeen kysyntä oli huipussaan. Kuiva kesä puolestaan vähensi tilauksia. Separointi tilataan usein vasta siinä vaiheessa, kun lietesäiliö käy ahtaaksi. Separoinnista olisi kuitenkin hyötyä joka vuosi."

"Separoimalla lannan fosfori saadaan pääosin kuivajakeeseen, jolloin fosforin levittäminen kauempana sijaitseville pelloille on helpompaa. Myös kiintoaineksesta puhdistetun nestejakeen levittäminen on nopeampaa. Lietesäiliön kapasiteettikin riittää paremmin, kun kiintoaines otetaan talteen useamman kerran vuodessa", Sihvonen luettelee.

Ostoseparoija on tilalle vaivaton vaihtoehto. Tilalta vaaditaan vain oma lietteensekoitin sekä traktori ja peräkärry kiintoaineksen kuljettamista varten. Kuivajakeen voi kasata myös betonilaatalla. Separointikontin saa ajettua helposti lietesäiliön viereen. Koneessa on oma aggregaatti, joten sähköäkään ei tarvita.

"Separoinnin tulos on parempi, jos erotetulle nestejakeellekin on oma säiliönsä eikä sitä lasketa takaisin lietesäiliöön. Yhdelläkin lietesäiliöllä kuitenkin pärjää, sillä puhdistetun nestejakeen voi laskea takaisin lietesäiliön toiseen reunaan. Lietteen sekoittaminen ennen separointia ja sen aikana on välttämätöntä, jotta säiliöstä saadaan imettyä kaikki kiintoaines pois. Etenkin sianliete on sen verran tuhtia, ettei ilman sekoitusta pärjää", Sihvonen tietää.

Separoinnin työsaavutus vaihtelee lietteen koostumuksesta riippuen ja on naudan lietteellä 40–60 kuutiota tunnissa ja sianlietteellä tuplasti enemmän.

Separointipalvelun arvonlisäverottomaksi hinnaksi Sihvonen kertoo 125 euroa tunnilta. Tuntiveloituksen päälle tulevat 80 euron lähtömaksu ja noin euron kilometrikorvaus. Isommista urakoista Sihvonen lupaa pienen alennuksen tuntihintaan.

Maitoyrittäjä Ilkka Myllylä Kalajoelta hankki viisi vuotta sitten jatkuvatoimisen separaattorin silloiseen navettaansa ja on ollut siitä lähtien separoinnin vankkumaton kannattaja. Nykyiseen, vuosi siten valmistuneeseen hiekkaparsipihattoonsa hän rakensi vielä modernimman separointilaitteiston, jota hän nimittää lannankäsittelykeskukseksi.

"Separoimalla saadaan lannan ravinteet eri fraktioihin, jolloin ne voidaan kohdistaa paremmin eri lohkoille. Kun kiintoaineksen voi ajaa helposti kauempanakin sijaitseville pelloille, ei lähipelloille kerry liian suurta fosforikuormaa", Myllylä perustelee.

Myllylän navetassa lanta kootaan käytäviltä raapoilla päätykuiluun, josta se siirretään huuhtelumenetelmällä eteenpäin. Huuhtelukuilun toiminnan edellytyksenä on huuhteluun sopiva neste, joka saadaan lannan separoinnista.

Myllylä vannoo jatkuvatoimisen separoinnin nimiin, koska kiintoaineksen saa erotettua paremmin tuoreesta kuin pitkään seisoneesta lannasta.

"Yksi syy separoinnin käyttöön on myös se, että halusin lietesäiliön kauemmas navetasta, jotta hajut eivät haittaisi melko tiheään asuttua naapurustoa. Separoitu neste on helppo pumpata kauemmaksikin. Lietesäiliötä ei tarvinnut myöskään kattaa, kun se vietiin pellolla", Myllylä kertoo.

Maitotilojen laajennusten tulevaisuuden haasteena Myllylä pitää lannanlevitysalan riittävyyttä. Kun ravinnepitoinen, kiinteä aines on erotettu lannasta, riittää levitysala paremmin ja kuivajakeelle löytyy tarvittaessa ostajiakin.

Kiintoaineksesta erotetun nestejakeen levittäminen pellon pintaan tai multaaminen vetovannasmultaimella on nopeaa.

"Neste imeytyy helposti myös nurmeen eikä pelto tiivisty lainkaan samalla tavalla kuin järeämpää multainta käytettäessä. Esimerkiksi 50 kuution levitysmäärää hehtaarille ei muutaman tunnin päästä enää edes huomaa, sillä neste imeytyy maahan saman tien. Lieteallastakaan ei tarvitse tyhjennettäessä sekoittaa, koska sieltä on vain hyvin juoksevaa nestettä", Myllylä sanoo.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lietelannan levittäjälle tärkeintä on tyytyväinen asiakas

Lietteen levityksen haju, hitaus ja epäsiisteys ovat nyt historiaa – myös arvostus on saanut uudet mittasuhteet

Kuuden tilan yhteistä konetta ei ole tarvinnut katua – ajettava lietteenlevitin on ollut oikea valinta