Talous

Työryhmä ehdottaa: Liikennebiokaasu verolle

MTK varoittaa verotuksen siirtämistä lämmitysbiokaasuun. Liikennebiokaasun hinta nousisi verotuksen vuoksi kahdeksan senttiä suhteutettuna bensiinilitraan.
Sanne Katainen
Henkilöautoihin tankataan nykyisin enemmän biokaasua kuin maakaasua. Nyt biokaasun verottomuus ollaan poistamassa.

Biokaasun jakeluvelvoitetta pohtinut työryhmä ehdottaa, että liikennebiokaasua alettaisiin verottaa, jolloin se voitaisiin ottaa jakeluvelvoitteen piiriin.

Jatkossa maakaasuun pitäisi sekoittaa biokaasua, aluksi 12,5 prosenttia. Tämän liikenne­kaasun hinta nousisi nykyiseen maakaasuun verrattuna verotuksen takia kolme senttiä suhteutettuna bensiinilitraan. Puhtaan biokaasun hinta nousisi kahdeksan senttiä verotuksen vuoksi.

”Jakeluvelvoite lisää todennäköisesti biokaasun käyttöä liikenteessä. Verotusta ei pidä kuitenkaan siirtää lämmityspolttoaineena käytettävään kaasuun”, energia-asiantuntija Anssi Kainulainen MTK:sta huomauttaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) teettämässä raportissa todetaan, että ”biometaanin verotus liikennekäytössä voi johtaa myös sen verottamiseen lämmityskäytössä, jonka vaikutukset tulisi tarkastella erikseen veromuutosten yhteydessä”.

Raportin ovat kirjoittaneet Esa Sipilä ja Heidi ­Kiuru ­AFRY:sta sekä Nils-Olof ­Nylund ja Kai Sipilä TEC:sta.

Kainulainen arvioi, ettei kolmen sentin hinnan nousu verotuksen vuoksi ole kovin suuri. Se hukkuu helposti hinnan muuhun vaihteluun.

Raportissa arvioidaan, että veron kaasun hintaa nostava vaikutus voi kumoutua siihen, että suuret nestepolttoaineiden jakelijat myyvät jakelukiintiönsä ylittävää biokaasun osuutta eli ylitäyttöä muille yhtiöille.

Ylitäytön myyntiä kutsutaan tikettikaupaksi, siinä biokaasun hinta nousisi arviolta viiteen–kuuteen senttiin bensiinilitraa vastaavalta kaasumäärältä.

Biokaasun tuotannon arvioidaan olevan kustannuksiltaan halvempaa kuin muiden biopoltto­aineiden. Biokaasun tuottajat saavat tikettikaupassa tuotteestaan hyvän hinnan, minkä vuoksi kaasun hintaa voidaan verosta huolimatta alentaa ja se käy paremmin kaupaksi.

Biometaanin ylitäytön lisä­arvo voisi kiihdyttää kotimaisia investointeja nesteytetyn biometaanin tuotantoon ja käyttöön raskaassa kalustossa, työryhmä arvioi.

Jakeluvelvoite koskisi vain yli miljoona litraa vuodessa jakelevia suuria toimijoita. Kainulaisen mukaan tulisi varmistaa, että pienet toimijat kuten maatilat pystyvät myymään verottomasti biokaasua, koska jakeluvelvoite ei koske niitä.

Yli-insinööri Jukka Saarinen TEM:stä katsoo, ettei pienille toimijoille voida säätää erikseen verottomuutta, vaan jakeluvelvoitteen aiheuttama verollisuus koskee kaikkea jakelua.

Hän arvioi, että maatilat voisivat yhteistoimin muodostaa ketjuja, jotka pystyvät jakelemaan kaasua yli miljoonaa litraa vastaavan rajan.

Jukka Pasonen
Lue lisää

Europarlamentaarikko Elsi Katainen vaatii rahahanoja kiinni Puolalta ja Unkarilta, jos oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta

Biokaasun tuotantoon kaivataan isompia laitoksia, jotta toiminta kannattaa

Pirteän Porsaan kupeessa pöhisevä biokaasulaitos kierrättää eläinten lannan lämmittämään ja valaisemaan sikalaa

Lehmänlanta kelpasi 1,6 miljoonan euron lainan vakuudeksi – Timo Viinamäki toteutti unelmansa biokaasulaitoksesta