Talous

MT selvitti: Suuryhtiöt kasvattivat miljardikassat kyykyttämällä pienempiä alihankkijoita – maksuajoissa ovat kuhnailleet myös metsäyhtiöt

Pörssin suurimmat yhtiöt ovat kasvattaneet likvidejä varojaan viivästyttämällä alihankkijoidensa ostolaskujen maksamista.
Helsingin pörssin suurimpiin yhtiöihin lukeutuva Konecranes valmistaa nosturilaitteita Järvenpäässä.

Kahdentoista suurimman pörssiyhtiön kassoissa on enemmän rahaa kuin koskaan.

Isot pörssiyhtiöt ovat lihottaneet kassojaan hidastamalla ostovelkojensa maksamista. Strategic Accountingin pääanalyytikon Riku Lehtisen arvio pörssijättien kassojen paisuttamisesta on tyly: suuryhtiöt ovat isomman oikeudella ja yksipuolisesti ilmoittaneet alihankkijoilleen maksuaikojen viivästyttämisistä.

Lehtinen on analysoinut MT:n pyynnöstä suuryhtiöiden kassavirtoja ja tuloslaskelmia. Yhtiöiden ostot ja liikevaihdot pienenivät huhti–kesäkuussa, mutta samojen yritysten lyhytaikainen vieras pääoma kasvoi.

"Lyhyen vieraan pääoman kasvu oli silmiinpistävää. Suuryhtiöt maksavat ostolaskujaan hitaammin, omien saamistensa perintää ne ovat tehostaneet."

Analyysissa ovat mukana viimeistään 31.7.2020 toisen neljänneksen tuloksensa julkistaneet kaksitoista Suomen suurinta pörssiyhtiötä: Cargotec, Elisa, Kesko, Kone, Konecranes, Neste, Nokia, Stora Enso, UPM, Valmet, Wärtsilä ja YIT.

Strategic Accountingin kassavirtalaskelmien mukaan näiden pörssiyhtiöiden kassoissa on riihikuivaa rahaa enemmän kuin ehkä koskaan: lähes 14 miljardia euroa.

Se on neljä miljardia euroa enemmän kuin kolmen edellisen vuoden toisen vuosineljännesten päättyessä keskimäärin.

Lehtisen arvion mukaan likvidejä rahavaroja on kasvatettu yritysten "ravintoketjussa" seuraavina tulevien pk-sektorin osahankkijoiden ja -palvelujen myyjien kustannuksella.

Pk-yrityksiä edustavan Suomen Yrittäjien (SY) lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen vahvistaa suuryhtiöiden sanelevan ja siirtävän yksipuolisesti maksuaikojaan.

"Yhteydenottojen ja vinkkien perusteella on ihan selvää, että osa pk-yritysten maksuvaikeuksista johtuu siitä, että ne eivät saa sovitussa ajassa rahaa isoilta ja pieniltä kumppaneiltaan."

SY on kysynyt maksuajoista kevään Yrittäjägallupissa ja viimeksi loppukesällä: 14 prosenttia pk-yrityksistä kertoo ongelmista. Kevään kyselyssä maksuaikojaan olivat erityisesti pidentäneet suuret yritykset.

Tyypillisesti ostolaskujen maksuaika on 30 päivää tai sen alle. Maksuajan jatkamisesta voi halutessaan yhdessä sopia toisin. Suostua ei tarvitse, muistuttaa Toivonen. Pisimmillään viisi prosenttia SY:n kyselyyn vastanneista kertoi jopa 90 päivän maksuajoista.

Yksipuolinen muutos on sopimusrike, lain rikkomus.

"Yleensä se on ollut sanelua. Tyypillisesti yritykset eivät halua nimeään julki, kun pelkäävät ison sopimuskumppanin menettämistä", Toivonen kertoo.

"Kun on kysytty, ovatko laskujen pitkät maksuajat aiheuttaneet maksuvaikeuksia, kolmannes on vastannut myöntävästi."

Syksyn pk-yritysbarometrin perusteella toimialoittain maksuvaikeuksia raportoivia yrityksiä oli suhteellisen tasaisesti kaikilla sektoreilla: teollisuudessa, rakentamisessa, kaupassa ja palveluissa.

Viimeisin yrittäjäjärjestölle jäseneltä tullut ilmoitus koski valtion lentokenttäyhtiö Finaviaa, joka oli ilmoittanut sopimuskumppanilleen maksavansa laskut jatkossa 60 päivän päästä entisen 30 sijaan.

Suuryhtiöiden liikevaihdot ja ostot putosivat vuoden toisella neljänneksellä osin varmasti covid-19-pandemian vaikutuksesta. Normaalisti toiminta-asteen laskiessa myös vieraan pääoman määrä yhtiön taseessa pienenee. Osavuosikatsaukset kertovat yhteenlaskettujen vieraiden pääomien nousseen.

Tarkasteltujen pörssiyhtiöiden kassoja suhteutettuna niiden toiminta-asteiden laskuun, suuryhtiöiden kassoissa oli Riku Lehtisen arvion mukaan yhteensä 4,4 miljardia euroa – "enimmäkseen pk-sektoria edustaville osa- ja alihankkijoille sekä palveluiden myyjille kuuluvaa rahaa".

Kahdentoista suuren pörssiyhtiön yhteenlasketut liikevaihdot romahtivat vuosien 2017–2019 toisen neljänneksen keskimääräisistä arvoista kymmenellä prosentilla, 2,5 miljardilla eurolla.

Strategic Accounting analysoi Maaseudun Tulevaisuudelle pörssiyhtiöiden tuloksia ja kassavirtoja. Lehtinen on yrityksen perustaja ja osaomistaja.

Hän arvelee, että maksuaikojaan pidentämällä ja parantaessaan likviditeettiään alihankkijoiden kustannuksella, suuryritykset ovat valinneet kahdesta huonosta vaihtoehdosta: pörssiyhtiöiden rahoituksen ehdot, vakavaraisuuden kovenanttien ylitykset ja reittausten heikentyminen maksaisi niille korkoina enemmän kuin mainemenetys alihankkijoiden keskuudessa. Hyvinä aikoina tällaista ei tapahtuisi.

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat joutuneet maksuaikojen viivästyessä turvautumaan pankkien factoring-rahoitukseen – myymään saamisensa ja maksamaan korkeampia korkokustannuksia. Pk-yritykset ovat velkaantuneet.

Lue myös:

Kolmasosa yrityksistä masentui budjettiriihen päätöksistä – konkurssien uhka on kuitenkin vähentynyt

Lue lisää

Se on täällä: Maailman suurin löylymittarien kokoelma

Suomen Yrittäjien kysely: 67 prosenttia työllisistä haluaa sopimusvapauden työpaikoille, jos työnantaja ja työntekijät sitä haluavat

MT:n pikaselvitys: Kyyti on kylmää, jos Finavia puristaa alihankkijoidensa katteesta 15 prosenttia pois – "Tulos painui pohjasta läpi"

Suomen Yrittäjät: Finavialta tyly kirje yhteistyökumppaneilleen – pidentää ilmoituksella laskujen maksuaikaa 60 päivään