Talous

Biokaasu jää liikenteessä pientareelle – MTK esittää biokaasun tuotannon ja liikenneverkoston nopeaan kohottamiseen EU-elvytysrahan käyttöä

Liikennetyöryhmä esittää 145 000 kaasuautoa vuonna 2030.
Sanne Katainen
Biokaasun tuotanto ja jakelu pitäisi saada paljon nykyistä kovempaan vauhtiin vaikkapa elvytysrahoilla, MTK ehdottaa.

Liikenteen päästövähennyksissä mennään nyt liikaa sähköautot edellä ja veronkiristyksiä pohtien, kun biokaasulla saataisiin nopeasti isoja hyötyjä, elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK:sta pohtii.

Biokaasuohjelmalle tulisi hakea EU-elvytysrahaa. "Nyt pitäisi viedä läpi biokaasuohjelma jokaiseen maakuntaan. Niissä panostetaan kolmen kokoluokan tuotantolaitoksiin, edistetään tankkaus- ja kaasuverkostoa, työsuhdeautoja ja julkisia bussihankintoja sekä raskasta liikennettä."

Biokaasulla on iso työllisyys- ja ilmastovaikutus. "Viljelijöille apua tulisi sekä maatilakoon investointituen kautta että markkinoilta, kun biokaasun kysyntään saadaan vauhtia, jolloin tarvitaan biomassaa, lantaa ja nurmea."

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä esitti tiistaina, että uusia sähköautoja pitäisi olla 700 000 vuonna 2030. Kaasuautojen tavoitemäärää nostettiin aiemmasta 50 000 autosta 145 000 autoon ja 6000 raskaaseen ajoneuvoon.

Liikenteen biokaasumäärä nousisi 2,5 terawattituntiin ja 10 terawattituntiin vuoteen 2045 mennessä.

Suomen Biokierto ja Biokaasun (SBB) toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä pitää liikennetyöryhmän työtä onnistuneena.

"Biokaasun potentiaali on tunnistettu työssä kiitettävästi. Biokaasun jakeluvelvoite vähentää päästöjä eniten esitetyistä uusista toimenpiteistä ja satsaukset liikennekaasun jakeluun tuovat päästövähennyksiä."

"Hankintatuista tehokkaimpia ovat raskaiden ajoneuvojen hankintatuet."

Hallitus esitti viime viikolla kaasukäyttöisille kuorma-autoille hankintatukea. Sen suuruus on 12 000 euroa nesteytettyä kaasua ja 5 000 euroa paineistettua kaasua käyttävän kuorma-auton hankintaan ja enintään viidelle autolle hakijaa kohti.

Kotimaan liikenteen päästöistä 90 prosenttia syntyy tieliikenteessä, josta 33 prosenttia raskaasta kalustosta.

Virolainen-Hynnän mukaan työryhmä esittää, että biokaasun tuotantoa tuetaan ainakin vielä 2020-luvulla.

Hän pitää tärkeänä myös, että työryhmän mukaan biokaasun hintakilpailukyky bensiiniin ja dieseliin nähden saadaan pysymään riittävänä.

Liikenteen päästökauppaa tulisi työryhmän mukaan selvittää, jotta päästöjä vähennettäisiin yhteiskunnalle halvalla tavalla.

Virolainen-Hynnän mukaan päästökaupan tai muiden uusien toimenpiteiden käyttöönotto on välttämätöntä, jotta päästövähennykset toteutuvat keskipitkällä aikavälillä.

Hän muistuttaa, että muut EU-maat harkitsevat päästökauppaa tie- ja laivaliikenteelle Green Dealin mukaisesti.

MTK:lla on maaseutuliikenteeseen tarjolla Kaikki Kyytiin -malli, joka on kunnille nykyistä halvempi ja myös aiempaa ilmastoystävällisempi kuljetusmalli, Mäki-Hakola muistuttaa.

Siinä otettaisiin kuntien maksamat kuljetukset avoimemmin käyttöön ja niihin pääsisi kyytiin omalla rahalla. Lisäksi kunnat ottaisivat käyttöön naapuriapuna annettavien kimppakyytien alustan. "Kaikki järjestelmät ovat olemassa, kunhan vain kunnat uskaltaisivat tehdä julkiset hankinnat uudella tavalla."

Suomen Bioetanoliautoiljat ihmettelevät etanolin unohtamista liikennekeskustelusta. Etanoliautoja voisi olla liikenteessä 3–400 000 vuonna 2030. Auto pystytään muuttamaan bensa-autosta etanolitoimiseksi muutamalla satasella. Ympäristöhyöty on 85-prosenttisella etanolilla liki samansuuruinen kuin prosenttimäärä.

Petteri Kivimäki
Biokaasutuotanto on kasvussa maatiloilla.
Lue lisää

MTK:lta seitsemän kohdan ohjelma elvytysrahojen jakoon – biotalouden tuotekehitys ja biokaasuinvestoinnit keskiössä

MT selvitti maakuntien kasvuyritykset: Kiteeläinen biokaasulaitosten toimittaja ylsi kunnon loikkaan

Biokaasua tankkiin, pääministeri Marin

Biokaasuun siirtyminen vähentäisi merkittävästi liikenteen päästöjä