Talous

Valtio tukee 23 miljoonalla eurolla Espoon, Kirkkonummen ja Vaasan pyristelyä irti kivihiilestä

Uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannosta oli vuonna 2020 noin 42 prosenttia ja hukkalämpöjen 11 prosenttia.
Kari Salonen
Helsinki pyrkii luopumaan kivihiilen poltosta lähivuosina.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt liki 23 miljoonaa euroa hankkeisiin, jotka nopeuttavat luopumista kivihiilen poltosta. Tuki osoitettiin Espoolle, Kirkkonummelle ja Vaasalle.

Tukihaku on nyt päättynyt. Osa yhteensä 30,5 miljoonan euron on jaettu jo aiemmin.

Suomi on kieltänyt kivihiilen polton sähkön tai lämmön tuotannossa 1.5.2029 alkaen. Hallitusohjelman mukaisesti kivihiilestä viimeistään vuonna 2025 luopuvien yritysten ja yhteisöjen korvaavia investointeja voidaan tukea.

Tuettujen hankkeiden myötä kivihiilen energiakäyttö vähenee yli 1 700 gigawattituntia vuodessa ja fossiiliset hiilidioksidipäästöt yli 660 000 tonnia vuodessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) pitää kivihiilestä luopumisen tukea erinomaisena keinona vauhdittaa siirtymistä päästöttömään lämmön ja sähkön tuotantoon.

"Nyt tuettavat kolme kohdetta hyödyntävät lämpöpumppuja, hukkalämpöä ja biomassaa kivihiilen korvaamiseksi jo ennen lakisääteistä kieltoa. Samalla ne ovat osa siirtymää tuontipohjaisista fossiilista polttoaineista kotimaiseen uusiutuvaan energiantuotantoon", Lintilä sanoo tiedotteessa.

Uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannosta oli vuonna 2020 noin 42 prosenttia ja hukkalämpöjen 11 prosenttia.

Tuetut hankkeet

  • Fortum Power and Heat Oy:lle myönnettiin Espoon Keran ilma-vesilämpöpumppulaitoksen toteutukseen 6,2 miljoonaa euroa. 20 megawatin laitos aiotaan yhdistää Keran alueen kiinteistöille lämpöä jakavaan matalalämpöverkkoon ja Espoon kaukolämpöverkkoon.
  • Fortum Power and Heat Oy suunnittelee datakeskusten lämmön talteenottoa Kirkkonummella ja Espoossa. Hankkeita tuettiin 8,2 miljoonalla eurolla. Ensimmäisessä vaiheessa rakennettaisiin noin 60 megawatin lämpöpumppulaitokset.
  • Vaasan Voima Oy suunnittelee lämpövarastoon liitettyä ja biomassaa käyttävää, yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantolaitosta Vaasaan. Myönnetty tuki on 8,4 miljoonaa euroa.
  • Joulukuussa 2020 tuettiin neljää hanketta Espoossa, Turun seudulla ja Vaasassa. Tuetuilla Fortum Power and Heat Oy:n, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n ja Vaasan Sähkö Oy:n hankkeilla kokeillaan suuren ilma-vesilämpöpumpun yhdistämistä kaukolämmön tuotantoon sekä hukkalämmön hyödyntämistä.
Lue lisää

Yllättävä muutos Saksassa: Kivihiili nousi sähkön päätuotantokeinoksi, tuulivoima romahti

Kivihiili korvataan jättimäisillä lämpöpumpuilla – myös bioenergian tarve kasvaa vielä

Lehmä ja turve ilmasto-ongelmien syylliset television vaaliohjelmissa

Uutta turvetta syntyy koko ajan