Harva viljelijä on huomannut sääntelyn vähenemistä

Viljelijöiden 
mielestä sääntelyn pitää ottaa huomioon paikalliset olot, mutta samanlaisissa olosuhteissa 
sääntöjen pitää olla samat kaikille.