Kuolemaan johtava väkivalta vähenee Suomessa –henkirikollisuuden taso on alhaisin sitten 1700-luvun

Ikäryhmän kokoon suhteutettuna eniten kaikkia rikoksia tekevät 18-vuotiaat.
Tilaajalle