Ympäristö

Pääkaupunkiseutu toimii yhtenä valkoposkihanhien hautomoista, kanta kasvoi kymmenyksen – ketut, lokit ja kotkat syövät osan myös kaupungissa

Valtaosa poikasista saavuttaa lentokykynsä heinä-elokuun vaihteessa.
Tuomas Lahti
Kaupunkien puistoissa ongelmana ovat hanhien jätökset.

Suomen ympäristökeskus ja Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut laskivat Helsingin ja itäisen Espoon rannikolla ja puistonurmilla laiduntavien valkoposkihanhien määräksi noin 6 150 yksilöä, joista poikasia oli 944 lintua.

Hanhien kokonaismäärä kasvoi kymmenen prosenttia, 560 yksilöä, edelliskesästä. Aikuisten lintujen määrä kasvoi vain kolme prosenttia, mutta poikueiden ja poikasten määrä noin 75 prosenttia edelliskesästä.

Poikasmäärän poikkeuksellisen suuri kasvu johtui kesällä 2017 syntyneestä suuresta ikäluokasta, joka kuluneena kesänä pesi ensi kertaa kolmen vuoden iässä.

Valtaosa poikasista saavuttaa lentokykynsä heinä-elokuun vaihteessa, jolloin perhekunnat alkavat hyödyntää ravinnonhankinnassaan kasvavassa määrin sisämaan puistoja ja peltoalueita.

Valkoposkihanhen Suomen pesimäkanta on viime vuosina kasvanut ja levittäytynyt yhä laajemmalle, Suomen ympäristökeskus kertoo. Laji pesii koko rannikkoalueella itärajalta Perämerelle. Sisämaassa pysyvä populaatio on Lahden-Hollolan Vesijärvellä ja Etelä-Päijänteellä.

Suomen pesimäkanta on kasvanut vuodesta 1985 keskimäärin 18 prosentin vuosivauhdilla. Myöhemmin syksyllä Suomessa levähtää myös satoja tuhansia Venäjän arktisella tundralla pesineitä valkoposkihanhia. Vuonna 2019 kannan kooksi arvioitiin noin 34 000 yksilöä.

Pesivien valkoposkihanhien on todettu vähentyneen merikotkan vaikutuksesta paikallisesti läntisen Suomenlahden ulkosaaristossa. Sama ilmiö havaittiin tänä vuonna Helsingin Vanhankaupunginlahdella.

Valkoposkihanhia on havaintojen perusteella päätynyt pääkaupunkiseudulla tänä kesänä yhä useammin myös harmaalokin ja ketun saaliiksi. Harmaalokkien on havaittu saalistaneen pieniä hanhenpoikasia ainakin Töölönlahdella, Kaivopuistossa ja Vuosaaressa. Kettujen saalistuspaineen kasvu näkyi poikkeuksellisen suurena yksinhuoltajahanhien määränä.

Kaupunkien puistoissa ongelmana ovat hanhien jätökset. Ne nousevat toistuvasti esille lomakaudella heinäkuussa, kun hanhien pesinnät ovat ohi ja ne kokoontuvat isommiksi ryhmiksi nurmialueille. Hanhia ei esiinny kaupungin kaikissa puistoissa, eikä niitä tapaa puistoista koko kesää, vaan ne esiintyvät tietyissä paikoissa ja tiettynä aikana.

Paikallista jätösongelmaa voi ehkäistä nurmikon hoidolla suosimalla monipuolisempaa ja korkeampaa kasvillisuutta.

Lue lisää

Kotkat pelastavat

Peruna on huippukokillekin innostava raaka-aine – Näillä vinkeillä valmistat täydelliset potut myös kotona

Vihreiden aloite läpi: 100 000 puuta istutetaan Helsinkiin – mutta kuinka paljon pääkaupungissa kaatuu metsää?

Tuoreimmat tiedot julki: Lähes 200 tilaa on saanut luvan valkoposkihanhien ampumiseen