Ympäristö

Helmi-suojeluohjelma avoimesti kommentoitavana tammikuun loppuun asti – tavoitteena saada päätös ohjelmasta toukokuussa

Ympäristöministeriö toivoo saavansa kommenteissa uusia näkökulmia, joita ohjelman valmistelussa ei ole vielä huomioitu.
Maria Miklas
Metso-ohjelman tapaan Helmi-elinympäristöohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Helmi-elinympäristöohjelman luonnosta voi kommentoida tammikuun loppuun saakka otakantaa.fi-palvelussa.

Ympäristöministeriö toivoo kommenttien tuovan lisää näkökulmia ohjelman valmisteluun.

Alkuvuonna täsmennetään vielä muun muassa ohjelman seurantoja, aikataulua sekä kustannuslaskelmia.

Kommentoinnin päätyttyä ohjelman luonnos viimeistellään ja pyritään hyväksymään maaliskuun lopussa. Toukokuussa ohjelmasta on tavoitteena saada vielä valtioneuvoston päätös.

Helmi-ohjelmalla halutaan vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa.

Ohjelmassa asetetaan vuoteen 2030 ulottuvat laadulliset ja määrälliset tavoitteet viidelle elinympäristölle: soille, lintuvesille ja kosteikoille, perinnebiotoopeille, metsille sekä pienvesille ja rantaluonnolle.

Metso-ohjelman tapaan Helmi-ohjelma perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Metso-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka. Ohjelmaluonnoksen mukaan vuodesta 2026 alkaen Metso-ohjelman on suunniteltu täydentävän Helmi-ohjelmaa itsenäisenä ohjelmana

Lue myös:

Helmi-ohjelman hallituskauden tavoitteet asetettiin: Soidensuojelun ja ennallistamisen lisäksi kunnostetaan kosteikkoja, metsäisiä elinympäristöjä ja rantaluontokohteita

Lue lisää

Ympäristöministeriö myönsi vajaan miljoonan edestä tukea tuulivoimahankkeille, uusi hakukierros käynnistyy alkuvuodesta

Rynkytys metsäalaa kohtaan jatkuu – metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ennustaa kiivasta keskustelua kestävyydestä

Öljylämmityksen vaihtamiseen tarkoitettu tuki loppumassa suuren suosion vuoksi – ensi vuoden budjettiin ehdotettu lisämäärärahaa

Hallitus pääsi sopimukseen jätelain uudistuksesta – ministeri Jari Lepän mukaan ratkaisu on hyvä maaseudun yrityksille ja kotitalouksille