Ympäristö

Ympäristöministeriön työryhmä julkisti kiertotalousohjelmansa: Jäteveron laajentamisen tai veron korottamisen vaikutus jätteen syntymiseen selvitettävä

Tavoitteena on, että kiertotaloudesta tehdään Suomen talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä.
Työryhmä ehdottaa muutoksia muun muassa jäte- ja kaivosalan verotukseen. LEHTIKUVA / Kimmo Rauatmaa

Ympäristöministeriö on julkaissut uuden kiertotalouden ohjelmansa, jossa työryhmä ehdottaa muutoksia muun muassa jäte- ja kaivosalan verotukseen.

Tavoitteena on, että kiertotaloudesta tehdään Suomen talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Näin hillittäisiin luonnonvarojen ylikulutusta, ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä. Ohjelman mukaan samalla voitaisiin vahvistaa taloutta ja työllisyyttä.

Ohjelman mukaan olisi selvitettävä, tarjoaisiko jäteveron laajentaminen tai veron korottaminen kannusteen vähentää jätteen syntyä. Nykyisin jätevero ei koske vaarallisinta jätettä tai sellaista jätettä, jolle ei ole kaatopaikkaa korvaavaa kierrätysvaihtoehtoa.

Maa-aineksen käyttöön ehdotetaan veroa, joka voisi ohjata maa-ainesten käyttöä resurssitehokkuuteen, kierrättämiseen ja heikkolaatuisten maa-ainesten hyödyntämiseen. Työryhmän mukaan tällainen maa-ainesvero on käytössä useissa Euroopan maissa, kuten Ruotsissa, Tanskassa ja Britanniassa.

Ohjelmassa väläytetään myös kaivosalan verotukseen tehtävien muutosten mahdollisuutta. Alalle ehdotetaan kaivannaisiin liittyviä veroja, joita on käytössä muun muassa Kanadassa, Australiassa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kaivos- ja malminetsintäyhtiöt maksavat useimmista muista maista poiketen Suomessa maanomistajalle hehtaariperusteisen vuosikorvauksen ja tuotantomäärään sidotun vuosittaisen korvauksen.

Ministeriö aikoo myös pohtia kierrätysteollisuuden sähköveroluokan alentamista keinona edistää kiertotaloutta.

Lue lisää

Juppikaudella alkaneesta maakunta-allergiasta olisi tutkijan mukaan jo korkea aika päästä eroon – "Joidenkuiden on yhä vaikea tunnustaa, että kilpailu- ja markkinakulttuuri ei ole enää in"

Välttämättömyyden manipulointia

Jätteen määrä kasvoi viime vuonna – jokainen suomalainen heitti roskiin yli 500 kiloa jätettä vuoden aikana

Nestlé aikoo hiilineutraaliksi – uudistaa maataloutta ja istuttaa 200 miljoonaa puuta