Ympäristö

Peittääkö vesikasvusto uimarannan ulappaa? – Vielä ehtii ilmoittaa vesikasvien koneellisesta niitosta ely-keskukseen

Niitosta kertyvät vesikasvit ja ruoppauksesta saatava maamassa kannattaa hyödyntää kuivalla maalla.
Kimmo Haimi
Loppukesään suositellusta niitosta kertyvät kasvimassat kannattaa hyödyntää maanparannus- tai kateaineena, biokaasutuksessa tai lantakompostissa.

Vesikasvillisuuden koneellisesta niitosta tai poistosta kannattaa ilmoittaa ely-keskukselle hyvissä ajoin. Niittoilmoitus on hyvä tehdä 30 vuorokautta ennen työn aloittamista.

”Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä. Paras aika niitoille on heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin. Niittojätteet tulee kerätä pois vesistöstä ja läjittää riittävän kauas rannasta”, opastaa Kainuun ely-keskus tiedotteessaan.

Niitosta kertyvät kasvimassat soveltuvat maanparannusaineeksi, katemateriaaliksi, biokaasutukseen tai vaikkapa lantakompostien seosaineeksi.

Ruoppaus- sekä niittoilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään sähköistä ilmoituslomaketta ymparisto.fi-verkkopalvelussa. Neuvoja ilmoitus­lomakkeen täyttämiseen voi pyytää ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Mökkirantaa voi ruopata pääsääntöisesti 1.9.–30.4. välisenä aikana. Jos linnustolle, kalastolle tai virkistys­käytölle ei aiheudu haittaa, rantaa voi ruopata vielä toukokuussa.

Rannan muokkausta mielivän mökinomistajan pitää tehdä ilmoitus ely-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ilmoituksen tekeminen on ilmaista.

Ruoppausilmoituksen käsittely voi enimmillään kestää kuukausia, joten tässä vaiheessa vuotta on ajankohtaista keskittyä suunnittelemaan ensi kevään ranta­pohjan muokkauksia.

Rannan ruoppaus saattaa vaatia joissain tapauksissa myös aluehallintoviraston lupaa. Ilmoituksen perusteella luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

”Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille. Tilavuudeltaan yli 500 kuution ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta”, Kainuun ely-keskus muistuttaa.

Muokkaustöiden toteuttaja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta ja aiheuttamistaan haitallisista seurauksista. Ongelmien ja riitojen välttämiseksi on hyvä keskustella ja sopia hankkeesta rannan lähinaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa.

Lue lisää:

Haastavalle vesirakentamiselle on tilausta: "Kaikkia päähänpistoja ei kannata kokeilla"

Ruoppauksesta kertyviä maamassoja voi käyttää ruman tai hankalan maastokohdan maisemointiin, pellon pinnan nostoon tai muotoiluun.
Lue lisää

Vieraslajeista vesistöissä ilmoitettava ely-keskukselle – havaintoja toivotaan erityisesti isosorsimosta, hyytelösammaleläimestä ja kanadanvesirutosta

PEFC:n kestävyys jäi olemattomalle pohjalle

Ely-keskuksesta ja metsäsertifioinnista

Ministerin mukaan ely-keskukset ottivat väärän roolin metsäsertifioinnissa: "Viranomaiset eivät voi ottaa kantaa elinkeinon sisäisiin asioihin"