Erä

Mäntyharjulla yritys rahoitti kosteikon perustamisen – 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä kylpyhuonevalmistaja kannustaa muitakin yrityksiä vastuullisuus- ja ympäristötekoihin

Kosteikon perustamiselle pitää olla luontaiset edellytykset, sorsalammikon kaivaminen on eri asia, huomauttaa riistasuunnittelija.
Saara Lavi
Riistakeskuksen Ohto Salo (vas.), Polarian Timo Karhula, maanomistajat Sari ja Simo Torniainen ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kosteikkohankkeen parissa.

Traktorin uppoaminen peltoon oli lähes jokakeväinen perinne Niinimäen kylällä Mäntyharjulla maatalousyhtymä Huovilan mailla. Perinne katkaistiin, kun paikalle perustettiin tämän vuoden alussa kosteikko.

Kosteikon perustamisen toivotaan luovan pohjaa uudelle perinteelle, sillä kyseessä on tiettävästi Suomen ensimmäinen yksityismaalla sijaitseva yrityksen rahoittama kohde.

Polaria Oy on mäntyharjulainen kylpyhuonekalusteiden valmistaja. Yritys juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan ja sitä haluttiin juhlistaa uudella tavalla.

Toimitusjohtaja Timo Karhula kertoo, että ajatuksena oli antaa Mäntyharjulle jotain ja tehdä sekä vastuullisuus- että ympäristöteko.

"Meidän yksittäistä panosta tärkeämpi tavoite on esimerkillä innostaa muita yrityksiä tekemään samanlaisia tekoja."

Maatalousyhtymä Huovilan sisarukset Sari ja Simo Torniainen kertovat, että Eevanniitty-nimisen paikan on aikanaan kuivattanut heidän vaarinsa isä viljelyskäyttöön. "Tässä oli aikanaan jopa lampi, missä kalastettiin", he kertovat.

Sari Torniainen huomasi viime vuonna Suomen riistakeskuksen Facebook-sivulla ilmoituksen, missä etsittiin ennallistettavaa kosteikkoa Polarian toimeksiannosta. Hän vinkkasi ilmoituksesta veljelleen, joka otti heti seuraavana päivänä yhteyttä Etelä-Savon aluetoimiston riistasuunnittelija Ohto Saloon.

"Kosteikon perustaminen on ollut jo useamman vuoden mielessä. Kyseessä on kuitenkin taloudellisesti iso panostus ja se on jäänyt tekemättä", kertoo Simo Torniainen.

Salolle tarjottiin noin kahtakymmentä kohdetta Polarian juhlavuodenprojektiin. Kolmessa olosuhteet olivat sen kaltaiset, että ne soveltuivat ennallistettavaksi.

"Kohteelle on tultava luontaisesti vettä, kuivalla maalla kaivamisen lopputuloksena ei synny kosteikkoa", Salo toteaa.

Pinta-alaltaan noin hehtaarin laajuinen kosteikko on viime vuodet ollut riistapeltona. Kosteikon viereinen noin hehtaarin ala säilyy yhä riistapeltona.

Torniaiset kertovat, että maat on vuokrattu Mikkelin Erämiehille, sisaruksista Simo metsästää, Sari ei. "Kyllä monen kosteikon ennallistamisen alkuperäinen motivaattori on metsästys", sanoo Salo ja muistuttaa samalla, että toimenpiteitä voidaan tehdä vain maanomistajalähtöisesti.

Kosteikon ympäristöhyödyt vesiensuojelulle, luonnon monimuotoisuudelle ja alueen virkistyskäytölle ovat kiistattomat.

Pelkän sorsalammikon kaivaminen on eri asia kuin elinympäristön elvytys, huomauttaa Salo.

"Kosteikkoympäristö ei sellaisenaan kerää suuria määriä lintuja ellei siellä ole voimallista ruokintaa. Kestävä metsästys soveltuu hyvin kosteikon virkistyskäyttömuodoksi."

Kaivinkonetöitä Eevanniityllä tehtiin tämän vuoden tammikuussa parisen viikkoa. Altaan kaivamisesta syntynyt maa-aines pengerrettiin kosteikon reunoille ja tulo-oja kivettiin. Perussääntö on, että puolet alueen pinta-alasta pitäisi olla vettä ja keskisyvyys puolisen metriä, kertoo Salo.

Polarian juhlavuoden projektin kokonaiskustannus oli noin 10 000 euroa, kertoo toimitusjohtaja Karhula.

Kosteikolle rakennetaan vielä kesän aikana vedensäätelyjärjestelmä ja sitten seurataan miten vesi alkaa liikkua. Niittoa ja raivausta tehdään tulevaisuudessa tarpeen mukaan.

Kosteikon laitaan ilmestyy vielä vanha aittarakennus. Siitä rakentuu tukikohta, missä on tarkoitus nauttia kosteikkoympäristön maisemista ja tarkkailla eläimistöä sekä pitää nuotiota, kertovat Torniaiset.

Saara Lavi
Eevanniityllä kosteikon tulo-oja kivettiin.
Lue lisää

Suomessa siedetään majavia huomattavasti vähemmän kuin Ruotsissa – katso kuvia majavan padoista, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta

Suolintujen kannat ovat taantuneet puoleen 1980-luvulta Suomessa – myös maatalous- ja metsäympäristöjen lintukannat voivat huonommin

Metsäraportista käydään tulista vääntöä EU-parlamentissa – Ville Niinistö: "Jos muutosehdotukset eivät mene läpi, todennäköisesti äänestän strategiaa vastaan"

Äänestä: Pitääkö lyijyhaulit kieltää Suomessa kokonaan vai vain kosteikoilla, joiksi lasketaan suuri osa Suomesta?