LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Erä

Luonnonsuojelualueiden metsästyskäytännöt syynissä – osittain selvitys liittyy retkeilybuumiin, osittain UKK-puistossa sattuneeseen ampumatapaturmaan

Sekä metsästäjien, erätarkastajan että Metsähallituksen aluepäällikön mukaan metsästäjät ja retkeilijät hakeutuvat jo lähtökohtaisesti eri alueille.
Pekka Fali
Riisitunturilta avautuu maisemat Rukatunturin ja Kitkan vesistön suuntaan. Kuusamon kansallispuistoista esimerkiksi Oulangassa kävijöitä oli lähes 190 000 viime vuonna. 75 prosenttia puiston pinta-alasta on syrjävyöhykettä, jossa ei ole rakennettua retkeilyn palveluvarustusta.

Metsähallitus selvittää parhaillaan luonnonsuojelualueilla metsästämistä koskevia käytäntöjä.

Osittain selvitys liittyy poikkeukselliseen koronavuoteen, jonka aikana retkeily sekä luontomatkailu ovat lisääntyneet voimakkaasti ja luonnonsuojelualueiden käyntimäärät kasvaneet. Osittain se liittyy lokakuussa Urho Kekkosen kansallispuistossa (UKK) Itä-Lapissa tapahtuneeseen onnettomuuteen, jossa maastopyöräilijä kuoli metsästäjän ampumaan kiväärinlaukaukseen.

Metsästyslain 8. pykälän perusteella pohjoissuomalaiset metsästäjät saavat metsästää vapaasti omassa kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla. Tämä oikeus koskee Lapin ja Kainuun maakuntien sekä Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken ja Vaalan asukkaita.

Heillä on oikeus metsästää myös luonnonsuojelualueilla lukuun ottamatta erillisiä kieltoalueita.

Esimerkiksi Kuusamossa valtion maita on yhteensä yli 72 000 hehtaaria, joista suojelu- ja suojeluohjelma-alueita on yli 53 000 hehtaaria. Sellaisia suojelu- ja suojeluohjelma-alueita, joissa saa metsästää, on noin 50 000 hehtaaria ja metsästyskieltoalueita 3 800 hehtaaria.

Metsästysvuonna 2018–2019 yhteensä 3 268 kuusamolaista maksoi riistanhoitomaksun.

Teemu Torvinen, Henri Suopanki ja Harri Niskanen ovat kuusamolaisia metsästäjiä, jotka kaikki ovat muuttaneet paikkakunnalle jostain muualta työn perässä.

"Vapaa metsästysoikeus valtion maille on tärkeä syy pysyä täällä, ei minulla muualla olisi tällaisia harrastusmahdollisuuksia", sanoo Torvinen.

Niskasen mielestä vapaan metsästysoikeuden parasta antia ovat koirametsästykseen erinomaisesti sopivat laajat ja yhtenäiset alueet.

Suhteessa metsästäjien määrään, valtion maita on Kuusamossa verrattain vähän verrattuna moniin muihin paikkakuntiin. Moni paikkakuntalainen metsästää valtion maiden lisäksi metsästysseurojen, yksityisten ja yhteismetsän mailla, arvioi alueen erätarkastaja Jani Suua.

Retkeilijät ja metsästäjät kohtaavat maastossa hyvin harvoin. "Metsästäjät hakeutuvat automaattisesti kauas retkeilyreiteistä, rauhallisemmille alueille", toteavat Torvinen, Suopanki ja Niskanen.

Sama näkemys on myös Metsähallituksen Pohjanmaa-Kainuun luontopalveluiden aluepäällikkö Arja Halisella sekä erätarkastaja Suualla.

Torvinen, Suopanki ja Niskanen pitävät UKK-puiston tapausta valitettavana ja traagisena, mutta toivovat malttia sen perusteella tehtyihin johtopäätöksiin.

Kaikki miehet pitävät turvallisen aseenkäsittelyn ja ampumisen harjoittelua tärkeänä.

"Kaikki metsästäjät myös ymmärtävät, että laukauksen ampuja on aina henkilökohtaisessa vastuussa ampumastaan laukauksesta", Niskanen sanoo.

Suurriistan metsästyksessä myös metsästyksen johtaja on vastuussa johtamansa jahdin turvallisuudesta.

Kun ammutaan kiväärillä, metsästäjän on osattava arvioida luodin vaarallinen kantama ja oltava selvillä ampumasuunnan takana olevasta niin sanotusta takavaara-alueesta. Kulkeeko siellä retkeilyreittejä, teitä tai onko asutusta?

"Hyviä karttaohjelmistoja on tarjolla vaikka kuinka paljon, jotka kertovat sijaintitiedon. Niitä on syytä käyttää mielellään vartti ennen laukausta kuin laukauksen jälkeen. Vaaratilanteet on vältettävissä ennakoinnilla", huomauttaa Niskanen.

Metsähallituksen aluepäällikkö Halinen kertoo, että Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven alueella voimassa olevaa metsästyskieltoaluetta mahdollisesti laajennetaan, sillä suojelualueiden käyntimäärät ovat kasvaneet viime vuosina. Vastaavien alueellisten kieltojen tai rajoitusten tarvetta selvitetään eräillä muillakin alueilla.

Nykyiset aluehallintoviraston päätökset osittaisista metsästyskieltoalueista on tehty yleisen turvallisuuden vuoksi. Kieltoalueet sijaitsevat muun muassa lähellä matkailijoiden suosimia retkeilykohteita tai luonnonpuistoissa.

Torvinen, Suopanki ja Niskanen ymmärtävät retkeilyn tarpeita. Kieltoalueiden kasvattaminen varmuuden vuoksi vailla kunnon perusteita on kuitenkin huono kehityssuunta.

"Se heikentää luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä paikkakuntalaisten piirissä. Kaikki metsästäjät ovat luonnonsuojelijoita, mutta kaikki luonnonsuojelijat eivät ole metsästäjiä", sanoo Torvinen.

Lue lisää:

Savonrantalaisen metsästysseuran metsästysmahdollisuudet paranivat, kun seuran metsästysvuokra-alueelle perustettiin luonnonsuojelualue

Uudet luonnonsuojelualueet kaventavat metsästysmahdollisuuksia – "Alueilla metsästettäväksi sallittujen riistalajien luettelon pitäisi olla esitettyä laajempi"

Heikki Ketola
Erätarkastaja Jani Suua liikkuu Posion, Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven alueella.

Vapaa metsästysoikeusMetsästyslain 8. pykälän mukaan Lapin ja Kainuun maakuntien sekä Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken ja Vaalan asukkaat saavat metsästää vapaasti omassa kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla.Kotikunnan määrää henkilön tosiasiallinen asuinpaikka, ei osoite.Luonnonvarakeskus selvittää paikkakuntalaisten metsästystä viiden vuoden välein.Pienriistaa metsästää 8. pykälän mukaisilla alueilla vuosittain 47 000–57 000 metsästäjää. Heistä 60–70 prosentin metsästysoikeus on perustunut paikkakuntalaisuuteen.Valtion maiden kanalintusaaliista 60–70 prosenttia on paikkakuntalaisten saalista.Nämä seikat huomioidaan metsästyksen mitoituksessa, jotta verotus olisi kestävää. Esimerkiksi kanalintujahtiin myyntiin tulevista metsästyslupavuorokausista vähennetään ensin paikkakuntalaisten verotuksen osuus.Paikkakuntalaiset ja lupametsästäjät metsästävät samoilla alueilla sillä erotuksella, että paikkakuntalaiset saavat metsästää myös luonnonsuojelualueilla.

Lue lisää

Uutissuomalaisen kysely: Evon kansallispuisto saa eduskuntaryhmistä enemmän kannatusta kuin vastustusta

Sipoonkorven kansallispuiston terässilta palkittiin

Valtion maille myydään liikaa pyyntilupia, väittää savukoskelainen Kari Kilpimaa MT:n videohaastattelussa – "Alueen koko pinta-ala huomioidaan lupamyynnissä, vaikka hyviä lintu- tai hirvipaikkoja on vain muutamia"

Metsähallitus myöntää alueluvat ennen kuin Riistakeskus myöntää hirvenpyyntiluvat – "Metsästyspaineen arviointia auttaisi, jos kaikki paikkakuntalaisetkin seurueet hakisivat aluelupaa"