Erä

Metsästäjät tyrmistyivät pienriistan metsästysrajoituksista uusilla luonnonsuojelualueilla – "Asenteet kääntyvät suojelua vastaan, jos asetus menee sellaisenaan läpi"

Jos jänisten ja kanalintujen jahti kielletään, hiipuu into myös haitallisten pienpetojen pyyntiin.
Kai Tirkkonen
Muhoksen, Utajärven ja Oulun kuntien alueella sijaitseva Räkäsuo on 2 800 hehtaarin alue, jonka maisemassa vuorottelevat ojittamattomat aapasuot ja kangasmetsäsaarekkeet. Räkäsuosta 2 000 hehtaaria on Pyhänsivun metsästysseuran aluetta. Seuralla on alueella kämppiä.

Muhoksella metsästäjät ovat tyrmistyneitä asetusluonnoksista, jotka koskevat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita.

Valtaosalla uusista luonnonsuojelualueista hirvenmetsästys olisi sallittu, mutta pienriistan metsästystä on rajoitettu rankasti.

"Asetusluonnoksen rajoitukset ovat osin perusteettomia ja asettavat pienriistan metsästäjät eriarvoiseen asemaan", Pyhänsivun metsästysseuran puheenjohtaja Heikki Tuomikoski toteaa. Hän toimii myös Muhoksen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajana.

"Meillä on petetty olo. Kun yksityisomistuksessa olleita maita on luovutettu valtiolle, on annettu ymmärtää, ettei metsästysoikeus muutu."

Metsähallitus keräsi lausuntoja ja järjesti vuonna 2018 kaksi keskustelutilaisuutta, jossa paikallisille annettiin mahdollisuus vaikuttaa luonnonsuojelualueiden valmisteluun.

Tuomikosken mukaan asetusluonnoksen perusteella paikallisten ääntä ei ole kuunneltu lainkaan.

"Metsästäjät ovat tähän asti suhtautuneet erittäin myönteisesti luonnonsuojeluun. Asenteet kääntyvät suojelua vastaan, jos asetus menee sellaisenaan läpi."

Jatkossa maiden luovutus luonnonsuojeluun on tiukassa, Tuomikoski ennustaa.

Pienriistan, kuten metsäjäniksen ja metsäkanalintujen, pyynti on Tuomikosken mukaan monelle paikalliselle tärkeä harrastus ja luontoliikunnan muoto. Muhoksen 9 000 asukkaasta yli tuhat harrastaa metsästystä.

"Metsästys on yksi luontoharrastus muiden rinnalla eikä sitä saa asettaa eriarvoiseen asemaan", Tuomikoski painottaa.

"Pienriistan metsästyksellä on pitkä historia ja se on osa paikallista kulttuuria."

Esimerkiksi 2 800 hehtaarin Räkäsuo sopii erinomaisesti perinteiseen pystykorvametsästykseen. Alue on kaukana asutuksesta, eikä siellä ole retkeilyreittejä, joten myös kiväärillä tapahtuva latvalinnustus on alueella turvallista.

"Metsästyspaine keskittyy lähemmäs asutusta, jos asetus menee läpi", hän ennustaa.

Mikäli kanalintujen ja jäniksen metsästys kielletään, kuten luonnoksen mukaan noin puolella alueista on linjattu, Tuomikosken mukaan myös motivaatio pienpetojen pyyntiin loppuu.

"Räkäsuolla saa joku muu jatkaa haitallisten vieraslajien pyyntiä, jos asetusluonnoksen mukaiset rajoitukset kuten metsäkanalintujen ja metsäjäniksen metsästys kielletään. Myöskään ihmisten into osallistua suojelualueen vaikutuksessa oleviin riistakolmiolaskentoihin ei ainakaan lisäänny."

Pienpedoista minkki ja supikoira ovat haitallisia vieraslajeja.

Tuomikoski on yli 30-vuotisen metsästysuransa aikana pyydystänyt merkittävän määrän minkkejä ja supikoiria ja muita pienpetoja.

"Minkin ja supin pyynnistä hyötyvät alueen kaikki lajit ja se on tehokasta luonnonhoitoa", hän toteaa.

Erikoista asetusluonnoksessa on, että niillä suojelualueilla, joilla kanalintujen metsästys sallittaisiin, pienpetojen pyynti olisi kielletty. Pienpedot syövät linnunmunia ravinnokseen.

Näädän metsästystä ei sallittaisi luonnoksen mukaan missään, mitä Tuomikoski myös kummeksuu.

"Aiemmin luonnonsuojelualueita perustettaessa lähtökohta on ollut, että kaikki riistalajit ovat metsästettäviä ja rajoituksen piiriin kuuluvat lajit on erikseen listattu. Nyt lähtökohtana on että kaikki on kielletty ja erikseen kerrotaan, mikä on sallittua."

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja asetusluonnoksista, mutta Tuomikosken mukaan tieto ei ole mennyt perille kaikille metsästysseuroille eikä luonnonsuojelualueen sisälle jäävien metsätilojen omistajille.

Lausunnot pitää jättää viimeistään 10. joulukuuta.

"Toivon, että jokainen seura tai henkilö, jota asia koskettaa, jättäisi hyvin perustellun lausunnon ja että asetuksen epäkohdat korjattaisiin", Tuomikoski vetoaa.

Asetusluonnoksessa hyvää on Tuomikosken mukaan se, että hirviä voidaan metsästää kaikilla eri menetelmillä, myös koirien avulla.

"Toki hirvenmetsästys tulisi sallia kaikilla alueilla", hän lisää.

Luonnoksen mukaan hirven metsästys sallittaisiin perustettavilla yli sadan hehtaarin suuruisilla luonnonsuojelualueilla lukuun ottamatta kahta aluetta, joilla metsästystä ei ole aiemmin harjoitettu sekä Pilpasuon, Häyrysenniemen–Purjekarin ja Olkijokisuun–Pattijoen pohjoishaaran luonnonsuojelualueita, joilla on tai sijaintinsa perusteella tulee olemaan virkistyksellistä merkitystä, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.

Lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa.

Kai Tirkkonen
Pienriistan metsästysoikeus motivoi ihmisiä pienpetojen ja haitallisten vieraslajien metsästykseen, Heikki Tuomikoski toteaa minkkipyydyksensä äärellä.

Uudet luonnonsuojelualueet

  • Pohjois-Pohjanmaalle on tarkoitus perustaa yhteensä 47 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 36 560 hehtaaria.
  • Näistä valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin 33 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 35 984 hehtaaria.
  • Loput 14 perustettaisiin ympäristöministeriön asetuksella. Näiden alueiden yhteispinta-ala on noin 576 hehtaaria.
  • Alueilla suojeltaisiin monipuolisesti maakuntaa edustava dyynejä, hiekkarantoja, lehtoja, vanhoja metsiä, soita, lintukosteikoita ja merenrantaluontoa.
  • Luonnonsuojelualueet turvaisivat myös rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämistä ja tukisivat retkeilyä, opetusta ja tutkimusta.
  • Perustettavat alueet sijaitsevat Hailuodon, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Pudasjärven, Pyhäjoen, Raahen, Reisjärven, Siikajoen, Siikalatvan, Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kuntien tai kaupunkien alueella.
  • Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojeluun.

Lähde: Valtioneuvosto

Lue lisää

Kaikista susiluvista valitettiin hallinto-oikeuksiin – valittajat vaativat metsästykseen myönnetyille poikkeusluville myös täytäntöönpanokieltoa

Aarre: Lapinjärvellä asuva maanviljelijä Matti Vilén metsästää valkohäntäpeuroja omilla maillaan – Riistapellolla Vilén kasvattaa viljaa ja härkäpapua

Susijahti alkoi Ruotsissa – reilun kuukauden aikana on lupa kaataa 27 sutta

Yle uutiset: Myllykoski huolissaan uhanalaisten lintujen metsästyksestä – vaatii tappamisen vähentämistä