Erä

Ahmoja voidaan metsästää korkeintaan kahdeksan tänä metsästysvuonna – arvion mukaan metsästyskiintiö ei heikennä ahman suojelutasoa

Metsästys on tarkoitus aloittaa ennen kuin ahmojen lisääntymisaika alkaa helmikuussa.
Jouni Turunen
Ahma aiheuttaa merkittävää vahinkoa poroelinkeinolle.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään tiistaina asetuksen, jonka mukaan ahmoja voidaan metsästää enintään kahdeksan tänä metsästysvuonna 2021–2022, maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessaan. Tavoitteena on suojata poroelinkeinoa, jolle ahmat aiheuttavat merkittävää vahinkoa.

Metsästys on tarkoitus toteuttaa ennen helmikuuta, jolloin ahmojen lisääntymisaika alkaa.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaa ahmoja oli Suomessa vuoden 2021 helmikuussa 390–400. Ahmakanta on kasvanut noin kymmenkertaiseksi siitä, mitä se oli 1990-luvun alussa.

Suomen kanta on osa Skandinavian yli tuhannen ahman populaatiota sekä Venäjän noin 1500 yksilön populaatiota.

Maa- ja metsätalousministeriö arvioi, että kahdeksan ahman poistaminen ei heikennä ahman suojelutasoa eikä hidasta kannan kasvua. Ahmakiintiö oli sama myös viime vuonna, jolloin metsästettiin lopulta neljä ahmaa. Lisäksi kolme ahmaa kuoli liikenteessä.

Ahmojen metsästyskiintiö ei johda yhdenkään ahman tappamiseen, vaan se asettaa ylärajan Suomen riistakeskuksen myöntämille poikkeusluville. Ilman asetusta lupien määrää rajoittaisi pelkästään luontodirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö.

Ahma on useana vuonna aiheuttanut poroelinkeinolle enemmän vahinkoa kuin muut suurpedot yhteensä.

Vuonna 2020 Suomessa kirjattiin 3434 ahman tappamaa poroa. Vahinkojen laskennallinen arvo oli noin 5,9 miljoonaa euroa. Tänä vuonna ahman tappamia poroja on 23.12. mennessä ilmoitettu 1788 ja vahinkojen laskennallinen arvo on noin 3,6 miljoonaa euroa.

Suurpetojen metsästäminen on luvallista useissa Pohjois-Suomen kansallispuistoissa ja Natura-alueilla.

Jos ahmaa metsästetään sellaisella Natura 2000 -alueella, jonka yhtenä suojeluperusteena on ahma, pyynnin vaikutukset alueen ahmakantaan on arvioitava luonnonsuojelulain 65 pykälän mukaisesti. Suomen riistakeskus valvoo, että arviointi tehdään ja pyytää lisäksi arvioinnista lausunnon ely-keskukselta sekä luonnonsuojelualueen haltijalta.

Lue lisää

Suomessa riista nähdään vain harvoin resurssina – matka kohti modernia riistataloutta on kuitenkin alkanut

Kannanhoidollisen sudenpyynnin lupahaku avattiin – Luonnonsuojeluliitto tuomitsee pyynnin ja harkitsee oikeustoimia lupiin

Ahmakanta on vahvistunut 20 viime vuoden aikana – Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan eläinmäärä oli kevättalvella 390–400 yksilöä

Ministeriö esittää kahdeksan ahman metsästyskiintiötä – viime vuoden kiintiö oli yhtä suuri ja siitä ammuttiin neljä eläintä