Hevoset

EU:n terveyslainsäädäntö voimaan: hevosten siirrot pitää nyt merkitä tallilla kirjanpitoon - arviolta puolet talleista yhä rekisteröitymättä

Suomen Hippos kehittää Heppa-järjestelmää niin, että vaadittavat tiedot hevosten siirroista voisi kirjata muistiin OmaTalliin.
Tomi Kaminen
Myös pienet hevostallit olisi jo pitänyt ilmoittaa pitopaikkarekisteriin ennen vuodenvaihdetta. Ammattimaiset tallit siirtyivät siihen suoraan aluehallintoviranomaisten rekisteristä ja niillä on ollut kirjaamisvelvoite hevosista jo ennestäänkin.

EU:n uusi eläinterveyssäännöstö astui voimaan keskiviikkona. Hevosten kannalta siinä määritellään kahdesta tärkeästä asiasta: hevosten tunnistamisesta ja niiden passeista sekä hevosten merkitsemisestä rekisteröityyn pitopaikkaan.

Pitopaikkarekisteri tuli Suomessa voimaan jo etuajassa viime vuodenvaihteessa.

"Pitopaikan kirjanpidon lähtökohta on, että eläintautitilanteessa voidaan jäljittää, missä eläin on kulkenut ja minkä muiden hevosten kanssa sairastunut hevonen on ollut samoissa tiloissa", toteaa Ruokaviraston ylitarkastaja Sanna Varjus.

Hevosten vaarallinen herpesvirus on tästä konkreettinen esimerkki. Se on levinnyt alkuvuoden aikana pitkin Eurooppaa erityisesti kilparatsujen mukana.

Varjus myöntää, että eläinterveyssäännöstö on tehty kaikille tuotantoeläimille eikä se siksi sovi kaikille eläinlajeille yhtä hyvin.

"Yleensä eläinten omistaja on se, joka siirtää eläimiä. Hevosten tapauksessa pitopaikan toimija ei ole aina sama kuin hevosen omistaja."

Kirjanpidon hevosten siirroista, syntymistä ja kuolemista voi tehdä vaikka ruutupaperivihkoon, kunhan se on muodossa, jossa se voidaan säilyttää ja näyttää tarvittaessa.

"Jos kaikkia tietoja ei toisilta toimijoilta pysty selvittämään, on pääasia, että tekee parhaansa ja yrittää pitää kirjanpitoa mahdollisimman hyvin", ylitarkastaja sanoo.

Monien eri rekisterien sijaan hevosten kanssa toimivia helpottaisi, kun riittäisi, että tietoja ylläpidetään yhdessä paikassa.

Seuraava vaihe onkin koota hevosten yksilötiedot sisältävien rekisterien sekä pitopaikkarekisterin tiedot yhteiseen keskustietokantaan.

Tätä Ruokavirasto ja hevosten rekisteröinnistä vastaavat Suomen Hippos tekevät yhdessä, koska hevosten omistajat, kasvattajat ja valmentajat voivat muuttaa ja seurata hevostensa tietoja niin sanotun Heppa-järjestelmän kautta.

"Yhdistäminen tulee kuitenkin viemään vielä aikaa, kun keskustietokantaa ei ole vielä olemassa", arvelee Varjus.

Sitä ennen Hippos kuitenkin vie kehitystyötä jo eteenpäin Heppa-järjestelmän osalta.

"Ennen kuin rekistereiden yhdistäminen suoraan on mahdollista, lisäämme OmaTalliin kohdan pitopaikkatunnukselle. Sen alle voi lisätä tallilla olevat hevoset suoraan järjestelmästä. Tämä on tarkoitus saada toimintaan mahdollisimman pikaisella aikataululla", kertoo Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää.

"Meidän tahtotila on tehdä järjestelmästä sellainen, että pienikin tallinpitäjä voi näin hallinnoida pitopaikkarekisteriä ja hevosia omalta osaltaan helposti ja myös tulostaa sieltä tarvittaessa raportin."

OmaTalli siis korvaisi erillisen ruutuvihon sekä hevosten ja pitopaikan tunnusten muistamisen tarpeen. Se ei kuitenkaan poista tarvetta rekisteröityä ensin maaseutuviranomaiselle pitopaikaksi.

EU:n säännöstössä määritellään se, mitkä kaikki hevosten siirrot katsotaan pysyviksi eli missä tapauksissa hevosen siirto pitää viedä rekisteriin. Kotimaisessa säännöstössä tullaan määrittelemään, millä tarkkuudella omaa kirjanpitoa tulee pitää.

"Asiaa viedään toistaiseksi eteenpäin neuvonnallisin keinoin, kun lainsäädännön tarkat vaatimukset eivät ole selvillä viranomaisillekaan, saati hevosten pitäjille", Varjus rauhoittelee.

Hän kuitenkin kannustaa kaikkia tallien pitäjiä viimeistään nyt ilmoittautumaan kunnan maaseutuviranomaiselle, jolta saa pitopaikkatunnuksen.

Pitopaikkarekisteriä tullaan valvomaan muun hevosiin liittyvän valvonnan yhteydessä.

"Käytännössä sitä tehdään tallitarkastuksilla ja jos tulee muita valvontoja, sitten niiden yhteydessä katsotaan. Mutta erikseen pitopaikkoja ei todennäköisesti ruveta valvomaan". Varjus painottaa.

Muihin valvontoihin kuuluvat esimerkiksi eläinsuojelulain perusteella tehtävät käynnit, jotka ovat kuitenkin harvinaisia.

"Kyllä viranomaisella tulee ensin olla edellytys pitää sähköistä rekisteriä, joka toimii ja joka on helppo käyttää", huomauttaa Mäenpää.

Tällä hän viittaa siihen, että hevosten pitopaikkarekisteri ei ole teknisten muutosten vuoksi ollut sähköisesti käytössä yli vuoteen.

Periaatteessa kaikki hevostallit olisi siis jo pitänyt ilmoittaa pitopaikkarekisteriin ennen vuodenvaihdetta.

Ammattimaisesti toimivat tallit olivat jo aiemmin aluehallintoviranomaisten rekisterissä eläinsuojelulain perusteella, joten ne siirtyivät pitopaikkarekisteriin suoraan. Niiden on jo ennestäänkin ollut pidettävä kirjaa tallissa olevista hevosista.

Sanna Varjus kertoo, että keskiviikkona eläinterveyssäännöstön astuessa voimaan Ruokaviraston pitopaikkarekisterissä oli reilu 8 000 tallia.

Suomessa on arvioitu olevan yli 15 000 tallia eli paljon varsinkin pieniä yksityistalleja on vielä ylipäätään ilmoittamatta.

Vastuu pitopaikoista ja niissä olevista hevosista on pitopaikan haltijalla, käytännössä siis talliyrittäjällä tai yksityistallin pitäjällä. Hevosenomistajat eivät ole velvollisia hoitamaan rekisteröintiä, elleivät he siis myös itse pidä tallia, jossa hevonen tai hevoset asuvat.

Lisää tietoa Ruokaviraston sivulla

Lue myös:

Olethan ilmoittanut tallisi Ruokaviraston uuteen rekisteriin? Myös yksittäiset harrasteaasit ja -muulit kirjoihin

Tallin kirjanpito pitopaikan osalta

  • Jokaisen tallin on pidettävä hevosten osalta kirjaa seuraavista tiedoista:
  • *hevosen tunnistusnumero (UELN-numero) ja mikrosirun numero
  • *toisesta pitopaikasta siirtyvien hevosten osalta lähtöpitopaikan rekisterinumero ja siirron päivämäärä
  • *toiseen pitopaikkaan siirrettävien osalta määränpään rekisterinumero ja siirron päivämäärä
  • *tallissa syntyvien varsojen syntymäpäivä ja tunnistetiedot sekä
  • *kuolleiden tai lopetettujen hevosten kuolinpäivämäärä
  • Kaikkien hevosten ja kavioeläinten pitopaikka on pitänyt olla vuodenvaiheesta alkaen rekisteröitynä.
  • Ilmoituksen voi tehdä oman kunnan maaseutuviranomaiselle ja samalla saa pitopaikan rekisterinumeron.
  • Tiedot voi merkitä ruutuvihkoon tai pitää tietoja yllä sähköisesti.
  • Tiedot on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan ja näytettävä tarvittaessa viranomaiselle.
MT Hevoset
Lue lisää

Olethan ilmoittanut tallisi Ruokaviraston uuteen rekisteriin? Myös yksittäiset harrasteaasit ja -muulit kirjoihin

Sähköisen kirjanpidon suosio yllätti – OmaTalliin voi merkitä myös terveydenhoidon toimet

Hevostallien määrä lähentelee muita kotieläintiloja – tilastointi puuttuu toistaiseksi

Iina Aho haluaa kehittyä edelleen sekä monté- että kärrylähdöissä – siksi toiveena on suunnata uudelleen Ranskaan

MT Hevoset