Hevoset

Ravipäivien ja valtiontuen suhde hiertää radoilla – Suomen Hippoksen valtuuskunta koolle keskiviikkona

MT:n soittokierroksella kyseltiin odotuksia kilpailupäivien profilointia koskevan työryhmän jäseniltä.
Suomen Hippos syventää yhteistyötä raviratojen kesken. Hippoksen hallitus sekä ratojen puheen- ja toimitusjohtajat käyvät jatkossa kerran kuukaudessa läpi ajankohtaista tilannetta.

Raviradat pohtivat työryhmässä, kuinka pitää huolta lajin harjoittamisesta koko maassa ja samalla kehittää lajin suosiota. Työn tuloksena odotetaan elokuun loppuun mennessä syntyvän kriteeristö ravipäivien ja niiden palkintojen ohjaamiseen.

Nykyisellään ravipäiviä ajetaan liki 500, mutta Veikkauksen pelituottojen vähentyminen lisää painetta ratojen valtiontuen laskuun.

Kilpailupäivien profilointi ei ole suoranaisesti asialistalla, kun Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu sääntömääräiseen kevätkokoukseen keskiviikkona Jyväskylään. Se tullee kuitenkin esiin sekä puheenjohtaja Kari Erikssonin että toimitusjohtaja Sami Kauhasen katsauksissa.

Työryhmän yhteishenki on MT:n soittokierroksen perusteella hyvä.

"Ainakaan vielä ei ole tullut ristiriitoja esiin. Kesäradoilla on myös edustus työryhmässä", kertoo Sami Kauhanen.

Kaikki radat saivat sähköisen kyselyn, jossa pyydettiin kantaa ravitoiminnan keskeisiin tekijöihin. Samalla ratoja pyydettiin esittämään niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä. Kyselyyn vastattiin Kauhasen mukaan hyvin aktiivisesti.

Turussa toimivan Metsämäen raviradan toimitusjohtaja Eeva Karvonen pitää tärkeänä selkeyttää aluksi yhdessä, mitä profiloinnilla haetaan.

"Pitäisi päättää, mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan: onko kyse toiminta- ja palkintotuet, profiilipelin näkökulma, ravien alkamisaika vai esimerkiksi päivän urheilullinen taso. Näkökulmia on monia."

Karvosen tavoin työryhmään kuuluva Ilkka Soronen korostaa alueiden lähtötilanteen huomioimista: "Kysymys ei niinkään ole yksittäisten ratojen ravipäivistä, vaan profiloinnit tulisi alueella jatkossa kohdentaa niin, että ne perustuvat valmennettavien hevosten sekä valmentajien lukumääriin."

"Keskiöön tarvitaan hevonen omistajineen ja raviradat. Jos jompikumpi puuttuu, niin yhtälö ei vaan toimi. Nykyinen kehitys, jossa pelaaja on nostettu keskiöön näivettää koko alan", pohjoisen ratoja edustava Soronen kritisoi.

"Nykyisellä keskityksellä se lihavinkin rotta tulee kuolemaan nälkään. Tarkoitan siis sitä, että ruokitaan vain suurimpia ja keskitetään rahat ainoastaan niille."

Vaikka työryhmä ei ota kantaa valtiontukijärjestelmään, kilpailupäivien uudistus on siihen keskeisesti kytköksissä. Valtuuskunnassa vahvistetaan ensi vuoden valtiontuen jakamiseen kohdistuvat linjaukset, joten asia on keskiviikkona varmasti keskusteluissa.

"Kilpailukalenterin muokkaaminen on ymmärrettävästi nykytilanteessa erityisen työlästä, koska raviratojen toimintatuki on riippuvainen kilpailupäivien määrästä", toteaa Eeva Karvonen.

Nykyisen mallin koetaan kannustamisen sijaan ajavan ratoja kannustinloukkuun.

"Tällä hetkellä tuen jakoperusteet pakottavat tekemään nollatuloksen ravikilpailutoiminnan osalta, jotta tukia ei vähennetä jatkossa. Tilanne on absurdi", kuvaa Ilkka Soronen.

Hän ehdottaakin Hippokseen raviratavaliokuntaa, jonka vastuulla olisi jatkossa tukien jakoon ja niiden perusteisiin liittyvät valmistelu.

Karvosen mukaan raviurheilun alalla on ylipäätään vielä reilusti tekemistä samaan suuntaan toimimisessa.

"Laaja alueellisuus ja vahva verkko on voimavara, josta kannattaa pitää kiinni. Mutta maan eri alueiden ja toimijoiden pitää kehittää sitä, että työskennellään myös alan yhteisen hyvän puolesta."

Sami Kauhanen kertoo, että kerran kuussa pidetään kokous, jossa Hippoksen hallitus sekä ratojen puheen- ja toimitusjohtajat käyvät läpi ajankohtaista tilannetta. Ensimmäinen palaveri oli toissa viikolla.

Aiemmin yhteyttä ovat pitäneet ratojen toimitusjohtajat.

MT Hevoset
Lue lisää

Iina Aho haluaa kehittyä edelleen sekä monté- että kärrylähdöissä – siksi toiveena on suunnata uudelleen Ranskaan

Filatoffeilla perheen välinen kisa piristää arkea: "Pitää välillä päräyttää pojasta ohi ja kysyä, paljonko näytti"

Hevonen on nirso nukkuja – kuivikkeiden säästäminen ja liian pienet tilat voivat johtaa loukkaantumisiin

Tulevaisuuden tähtien pohjat rakennetaan huolella – MT seuraa suvukkaan varsan tietä ravuriksi

MT Hevoset