Hevoset

Opas talliyrittäjille: "Hyvinvoivat työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja työpaikkaansa"

Maaseudun työnantajaliitto ja Teollisuusliitto koostivat tiiviin oppaan, joka on ladattavissa verkosta.
Ville-Petteri Määttä
Kaisa Mouhu huolsi ratsun jalkojen lihaksistoa venyttelemällä.

Muutama viikko sitten julkaistu Työnantajana hevostallilla -opas avaa selkeästi hevosalan työnantajan velvollisuudet ja vastuut. Oppaan ovat tehneet yhteistyössä Maaseudun työnantajaliitto ja Teollisuusliitto.

Tiiviistä ja selkokielisestä työnantajaoppaasta talliyrittäjä saa selkeän kuvan vastuistaan, velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan. Julkaisijoiden mukaan oppaan tarkoitus on tukea työnantajaa toimimaan työehtojen mukaisesti.

Oppaassa todetaan, että työehtojen toteutuminen vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin ja hyvinvoivat työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja työpaikkaansa.

Hevostalleilla noudatetaan maaseutuelinkeinojen työehtosopimusta. Alan sisältä on vuosien mittaan tullut tietoon useita tapauksia, joissa työehtosopimusta ei ole noudatettu, vaan työpäivät voivat olla ylipitkiä ja palkka työehtosopimusta pienempi.

Monesti tallityöntekijät ovat nuoria, joilla ei ole tietoa työntekijän oikeuksista. Myös työnantajien tietämys velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan voi olla vajavaista.

Työnantajan oleellisin oikeus on niin sanottu direktio-oikeus, eli oikeus johtaa työtä ja vaatia työtehtävien huolellista ja joutuisaa tekemistä. Työnantaja päättää esimerkiksi siitä, kuka milloinkin on työvuorossa ja miten työtehtävät tehdään.

Työnantajan keskeiset velvollisuudet taas ovat maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, järjestää työterveyshuolto, valvoa työturvallisuutta ja hoitaa työn riskit kuntoon. Työnantajan pitää vaatia työntekijöiltään työturvallisuutta ja työn tekemistä koskevien määräysten noudattamista.

Työnantajan pitää myös järjestää työn tekemiseen tarvittavat vaatteet, välineet ja suojaimet sekä kohdella työntekijöitä tasapuolisesti.

Sekä työnantajaa että työntekijää koskee lojaliteettivelvoite. Kumpikaan osapuoli ei saa mustamaalata toista tai kertoa vahingollisia tietoja ulkopuolisille.

Työntekijän täytyy säilyttää työnantajansa ammatti- ja liikesalaisuudet, eikä hän myöskään saa tehdä työtä, joka voisi vahingoittaa hänen työnantajaansa.

Oppaassa on runsaasti käytännön esimerkkejä työajan ja palkkauksen järjestämisestä. Hevosalan yrityksen työntekijän palkka maksetaan joko tunti- tai kuukausipalkkana. Säännöllistä 40 tunnin viikkotyöaikaa tekevän työntekijän kuukausipalkka voidaan määrittää kertomalla henkilökohtainen tuntipalkka luvulla 172.

Työnantajana hevostallilla -opas löytyy verkosta Työtehoseuran (TTS) sivuilta.

Lue myös:

Työehdoissa tietämättömyys vaivaa sekä yrittäjiä että työntekijöitä (uutinen avautuu MT hevoset -digipalvelun ja MT:n tilaajille)

Pienet palkat painavat hevosalaa – ”Ei Suomessa ole järkeä olla"

Suomalaiset hevosenhoitajat ovatkin hyvin arvostettuja maailmalla niin ratsastus- kuin ravitalleilla.

MT Ravinetti on lisäksi seurannut suomalaisten hevosenhoitajien elämää Ruotsissa omalla juttusarjalla.

Tallityön palkat

  • Esimerkki vuoden 2021 palkkamääräyksistä:
  • Palkataan tallin avustaviin tehtäviin työntekijä. Työstä suoriutuminen ei vaadi aiempaa kokemusta; lyhyellä perehdytyksellä oppii muun muassa siivoamaan karsinat.
  • Työtehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 1, palkka on 8,85 euroa tunnissa.
  • Palkka 8,85 euroa /tunti korkeintaan 10 kuukauden ajan, sen jälkeen ammattitaitolisä (minimi 4 prosenttia), joka tarkistetaan vuosittain.
  • Oppisopimustyöntekijän palkka on ensimmäisen vuoden aikana vähintään 85 prosenttia vaativuusryhmä 1:n palkasta ja toisena vuotena vähintään 95 prosenttia.
  • Kolmantena oppisopimusvuotena työntekijälle maksetaan vähintään vaativuusryhmä 1:n palkka.
MT Hevoset
Lue lisää

"Tälläkin hetkellä olen ainoa ruotsalainen suomalaisten joukossa" – Lisa Mannberg arvostaa Petri Salmelaa ja Mika Forssia

Puhelinsoitto laittoi Ida Heikkisen työsuunnitelmat uusiksi – Paltamo vaihtui Bolognaan

"Viihdyin hyvin yliopistolla, mutta minkäs teet, kun raviurheilu alkoi vetää puoleensa yhä enenevässä määrin” – Leea Koski voidaan nähdä pian Suomessa Kriteriumin karsinnoissa

Iina Aho haluaa kehittyä edelleen sekä monté- että kärrylähdöissä – siksi toiveena on suunnata uudelleen Ranskaan

MT Hevoset