Kantri

Muovi on kiistatta tarpeellinen materiaali – Pohjois-Karjalan muovialan nykyinen menestys on pitkälti vanhojen perloslaisten muoviosaajien rakentamaa

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja uskoo markkinoiden ohjaavan materiaalikehitystä siihen suuntaan, että muovien käyttöä karsitaan siellä missä karsiminen on tarpeen ja kierrätystä tehostetaan edelleen.
Ei ole liioiteltua sanoa, että muovista voi valmistaa miljoonia erilaisia tuotteita yksinkertaisista kertakäyttötavaroista huippumoderneihin kestohyödykkeisiin.

Kevyt, kestävä, energiatehokas, helposti muotoiltava ja värjättävä, muun muassa tällaisilla adjektiiveilla muovia kuvaillaan materiaalina. Ei ole liioiteltua sanoa, että muovista voi valmistaa miljoonia erilaisia tuotteita yksinkertaisista kertakäyttötavaroista huippumoderneihin kestohyödykkeisiin.

Helppo muotoiltavuus säästää energiaa ja vettä, kun materiaalin työstö ei vaadi korkeaa lämpötilaa. Liikenteessä autojen ja lentokoneiden muovikomposiittirakenteiden keveys on tarkoittanut vähentynyttä polttoaineen kulutusta.

Miksi muovia kuitenkin pidetään pahiksena, vai pidetäänkö? Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä on tehnyt töitä muovin parissa kolmekymmentä vuotta.

"Ensimmäisten kymmenen vuoden aikana muovia suitsutettiin ja sitä pidettiin edistyksellisenä materiaalina. Sitten herättiin ympäristöhaittoihin, kuten esimerkiksi valtamerien muovisiin roskapyörteisiin. Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet neutraaliuden aikaa. Faktoihin perustuva tieto muovista materiaalina vie mystiikan pois."

Kärhä uskoo markkinoiden ohjaavan materiaalikehitystä siihen suuntaan, että muovien käyttöä karsitaan siellä missä karsiminen on tarpeen ja kierrätystä tehostetaan edelleen.

"Ohjausvaikutuksen saavuttaminen sääntelyllä on ongelmallista, koska sääntely on summittaista ja lähtökohtina esimerkiksi vallankäyttö, politiikka ja ideologia. Sen sijaan, että nojattaisiin materiaaliasiantuntemukseen, luonnontieteisiin tai tutkimukseen."

Muovit soveltuvat erinomaisesti kierrätettäviksi ja uusiomuovi käytettäväksi hyvin monenlaisiin kohteisiin. Kärhän mukaan kemiallinen ja mekaaninen kierrätys kehittyvät kovaa vauhtia.

Neitseelliset muovit valmistetaan polttoaineiden tuotannosta ylijäävistä hiilivetyvirroista, jotka aiemmin poltettiin öljynjalostamojen soihduissa taivaalle.

"Monet jalostamot maailmalla ovat valmistautuneet polttonesteiden kysynnän vähentymiseen. Aiemmin polttonesteeksi menneet jakeet pilkotaan pienemmiksi jakeiksi ja niistä tehdään kaasua ja sitten polymeereja, eli muoveja sekä muita kemikaaleja."

Mistä tulevaisuuden muovit sitten tehdään? "Se on iso kysymys, josta voi yrittää tehdä ennusteita. Euroopassa muovien syöttöaineina tultaneen käyttämään erilaisia uusiutuvia raaka-aineita. Muualla maailmassa etenkin liuskekaasu ja muut fossiiliset raaka-aineet säilyvät kuvioissa."

Muovi on Pohjois-Karjalassa tärkeä työllistäjä. Business Joensuun Hyvä muovi -kampanjan tehtävänä on muistuttaa muovin tarpeellisuudesta ja työllistävyydestä. Tunnettuuskampanja julkistettiin tämän vuoden huhtikuussa.

Kampanjasta vastaava Business Joensuun yritysasiantuntija Antti Mononen toteaa, että arkemme ei toimisi ilman muovia. ”Oikeassa paikassa oikein käytettynä muovi on tarpeellinen.”

Joensuun seudun muovialan yritysten luvut ovat vakuuttavat: 1 500 työntekijää, yli 30 yritystä ja 200 miljoonan euron liikevaihto, josta noin 70 prosenttia tulee viennistä.

Maakunnan muoviteollisuus kaipaa tekijöitä. Ala on ollut kasvussa jo vuosia, eikä se ole suhdanneherkkä. Työvoiman tarve olisi kova ja maakunnassa on maan korkein työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta, yli 13 prosenttia, mistä siis kiikastaa?

"Maakunnassa moni kuvittelee, että muovituoteteollisuus loppui täältä vuonna 2007 Perloksen toiminnan päättyessä. Muovin negatiivinen materiaali-imago ei myöskään auta parantamaan alan houkuttelevuutta", Mononen kertoo.

Koronapandemia vauhditti Joensuun seudun muovialan kasvua entisestään sadoilla työpaikoilla. Tässä tärkeitä vetureita olivat koronatestaukseen tarvittavia muovituotteita valmistavat kansainväliset yritykset Phillips-Medisize ja Thermo Fisher Scientific.

"Isoista muovialan yrityksistä Joensuun seudulla harva valmistaa kuluttajatuotteita, tai tuotteita, joiden valmistusmaahan kuluttaja kiinnittäisi juurikaan huomiota käyttäessään niitä. Tämä tuo alan tunnettuuden kasvattamiseen haastetta."

Korona koetteli ja koettelee edelleen erilaisten osien ja tuotteiden toimitusvarmuutta. "Tässä meidän muovialan yritykset ovat päässeet osoittamaan, että toimitusvarmuus on yksi vahvuuksista, joka on siivittänyt kasvua."

Aikanaan Perlos Oyj valmisti teknisiä muoviosia ja komponentteja elektroniikka- ja kännykkäteollisuudelle. Maakunnassa työnantaja oli tuttu ja tiedossa oli, että tuotteita tehdään muun muassa Nokian kännyköihin.

Sitten koettiin kova isku, kun alkuvuonna 2007 Perlos ilmoitti, että tuotannollinen toiminta päättyy Suomessa ja Pohjois-Karjalassa työt päättyivät suoraan ja välillisesti useammalta tuhannelta ihmiseltä.

Nykyinen muovialan menestys on rakentunut pitkälti vanhojen perloslaisten muoviosaajien rakentamana. Myös Mononen on entisiä perloslaisia.

Työpaikkojen ohella Perlos vei mennessään tulevaisuuden uskoa muoviin, sillä alan opintojen kysyntä romahti, hakijoita ei ollut ja opetuspuitteet ajettiin alas.

Hyvä muovi -kampanjalla viritellään uusiksi myös alan koulutusta. Jo nyt muovialan koulutustarjontaa on Joensuussa toisen asteen oppilaitoksessa Riveriassa, Karelia-ammattikorkeakoulussa ja Itä-Suomen yliopistolla kemian laitoksella.

"Opiskelijoita pitäisi vain saada houkuteltua opintojen pariin vielä enemmän. Koulutusta kehitetään vastaamaan yritysten tarpeita."

Opiskelijoiden lisäksi alalle yritetään houkutella varttuneempia alan vaihtajia. Mononen toteaa maltillisesti, että kampanja tekee pitkäjänteistä työtä muoviteollisuuden hyväksi ja työvoiman saatavuuden helpottamiseksi, pikavoittoja ei ole tarjolla.

Lue myös:

Yli 40 vuotta sitten valmistui Joensuun viittatehtaan ensimmäinen kestomuovipoiju – Nyt Arctia Meritaidon tehdas on maailman ykkönen merimerkkien valmistajana

Lue lisää

Yli 40 vuotta sitten valmistui Joensuun viittatehtaan ensimmäinen kestomuovipoiju – Nyt Arctia Meritaidon tehdas on maailman ykkönen merimerkkien valmistajana

Yle uutiset: Muoviala työllistää yhä enemmän Pohjois-Karjalassa, kovin työvoimapula vaivaa hoito- ja sosiaalialaa

Muoviroskaa vähentävässä EU-direktiivissä ongelmia – vaikka elintarvikepakkaus olisi yli 90–prosenttisesti kuitupohjainen, määritellään tuote silti muoviksi

Miljoonan muoviämpärin tekijät – Vanttilan Muovi tekee muoviämpäreitä lähes kaikissa sateenkaaren väreissä