Järviruo'on korjuuketjun kehittäminen jatkuu yritystoimintana – iittiläinen järviruokohanke ehdolla EU:n parhaaksi

Suomesta on valittu kuusi hanketta kisaan, jossa etsitään EU-alueen parasta maaseuturahaston kautta rahoitettua hanketta.
Tilaajalle
Järviruokoa voidaan käyttää esimerkiksi kattona tai eristeenä.