Hiiliviljely on osa maitotilan arkea – koulutus kasvatti ymmärrystä juuriston roolista hiilensidonnassa

Kärsämäkiset maidontuottajat Paula ja Mika Autio panostavat lypsykarjatilallaan maidontuotannon ohessa myös hiiliviljelyyn. Se tarkoittaa sellaisten viljelymenetelmien ja nurmilajikkeiden valintaa, joilla saadaan sidottua hiiltä maaperään. Tilatasolla menetelmät ovat hyvinkin tuttuja ja perinteisiä.
Tilaajalle
Paula ja Mika Aution tilalla Kärsämäellä on hyvälaatuisen säilörehun tekeminen ensisijaisen tärkeää. Nurmiviljelyyn panostaminen edistää samalla myös nurmen hiilensidontaa. Tilan rehunteossa, kuten karhottamisessa, auttaa Mikan veli Mauri Autio.