Keskustan Kärnä vastaa Vartiaisen maatalouskritiikkiin: "Näennäisviljely on maataloustukijärjestelmän suurin ongelma"

Kärnän mukaan yritysvetoisen maatalouden ongelmat nähdään Yhdysvalloissa.
Tilaajalle
Näennäisviljelyllä tarkoitetaan tukivetoista viljelyä, jossa tavoitteena ei ole elintarvikkeiden tuottaminen vaan kustannusten minimointi ja tukien nostaminen.