Ei ole liian pientä ongelmaa – apu on aina lähellä

Viljelijät kokevat vaikeaksi pyytää ulkopuolista apua, vaikka elämäntilanne olisi ajautunut pahasti solmuun.
Tilaajalle
Apua saa ottamalla yhteyttä Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projektin tai maakunnallisten viljelijöiden hyvinvointiin keskittyvien hankkeiden työntekijöihin.