Hyötykäyttöä rakkolevälle ja kosteikoista mukavat metsästysmaastot – WWF:n ympäristöystävällisin tila on tänä vuonna Ahvenanmaalta

"Kekseliäs viljelijäpariskunta" on ideoinut keinoja vähentää lypsykarjatilan ravinnevalumia, palkitsemisperusteissa kiitellään.
Tage ja Ulla Eriksson tilansa kosteikon partaalla.