Jämähtäminen ja rutinoituminen eivät sovi Outi ja Tero Lahden tyyliin: "Uuden kokeilu lisää intoa. Jos katselee maailmaa vain oman sontaluukun lävitse, tartuntapinta elämään on hyvin pieni"

Outi ja Tero Lahti pitävät tärkeänä, että maatalousyrittäjä osaa ja uskaltaa katsoa elämänmenoa myös oman tilan ulkopuolelta. Karstulalaisella maidontuotantotilalla arki rakentuu rohkeudesta, ennakkoluulottomuudesta ja matalan kynnyksen idearikkaudesta. Unelmia ja ideoita haetaan myös KoneAgriasta.
Tilaajalle
Outi ja Tero Lahti pitävät tärkeänä myös jaksamista. "Välillä on hyvä antaa aikaa myös parisuhteelle sekä pienille irtiotoille arjesta."