Vakuutukset ovat kunnossa, mutta entä avioehto ja testamentti – tai maidontuottaja itse?

Opinnäytetyössä selvitettiin nykyaikaisen maitotilan riskienhallintaa.
Sinikka Lakkisen kiinnostus opinnäytetyön aiheeseen, maitotilan riskienhallintaan, lähti omasta työstä.