Virheitä nautojen korvamerkkitilauksissa – sovellus otti vahingossa huomioon vapaaehtoisia korvanumeroita

Ruokavirasto korostaa, ettei korvamerkin korvanumero ole naudalla virallinen tunnistetieto eikä sillä ole vaikutusta eläimen tunnistettavuuteen eikä jäljitettävyyteen.
Säädösten mukaan nautaeläin on merkittävä kumpaankin korvaan kiinnitettävillä korvamerkeillä. Vuonna 2021 ja sen jälkeen syntyvillä eläimillä on toisen korvamerkin oltava elektroninen.