Kurvinen lupaa: ”Osa nautapalkkiosta ja lypsylehmäpalkkiosta voitaneen maksaa tämän vuoden puolella”

Maa- ja metsätalousministeriö lähettää lausuntokierrokselle asetusmuutoksen, joka mahdollistaa palkkioiden maksamisen osittain jo joulukuussa.
Lypsylehmäpalkkiosta ja nautapalkkiosta maksettaisiin lausuntokierrokselle lähetettävän asetusluonnoksen mukaan noin 40 prosenttia 80 miljoonan euron kokonaissummasta.