Maatalous

Tuottajajärjestöt laativat maataloudelle kunnianhimoisen ilmastotiekartan: "Ei vain vastauksena hallituksen toimeksiantoon vaan alan kehittämisen työkaluksi”

Luke on nimittänyt tiekartan laatimiseen tutkijat, joilla on siihen kova asiantuntemus, iloitsee Jukka Rantala MTK:sta.
Jaana Kankaanpää
2010-luku oli poikkeuksellisen lämmin vuosikymmen, ja kuluvakin talvi on ollut hyvin leuto. Kuvassa peltomaisema tammikuussa 2014.

Tuottajajärjestöt MTK ja SLC ryhtyvät laatimaan yhteistyössä tiekarttaa, jossa kartoitetaan Suomen maataloustuotannon mahdollisuudet edistää osaltaan hallitusohjelman tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035.

Tiekartan toteuttaa Luonnonvarakeskus Luke.

Tiekartassa käydään läpi tavoitteen saavuttamista edistävien toimien mittakaavaa ja hintalappua sekä niihin liittyviä riskejä ja epävarmuuksia, selvittää MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola.

Kyse ei ole siis lukkoon lyödyistä toimenpiteistä eikä ylhäältäpäin saneltavasta kehitysurasta vaan erilaisten, vaihtoehtoisten polkujen kartoittamisesta.

Pietola luonnehtii maatalouden tiekarttaa kunnianhimoiseksi.

”Halusimme käyttää täysipainoisesti hyväksemme hallituksen meille antaman puheenvuoron.”

Vaikeustasoa nostaa Pietolan mukaan se, että toimenpiteitä vertailtaessa pitää ottaa huomioon niin taloudelliset, ympäristölliset kuin sosiaalisetkin vaikutukset. Tämä on kirjattu myös hallitusohjelmaan: sen mukaan hiilineutraalius tulee saavuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisin keinoin.

”Tiekartan pitää olla uskottava, reilu ja toteuttamiskelpoinen. Lisäksi sen pitää pohjautua uusimpaan tutkittuun tietoon.”

Vaikeuksista huolimatta maatalouslinjan ilmastoasiantuntija Jukka Rantala MTK:sta luottaa siihen, että lopputulos on hedelmällinen.

”Tieteellinen osaaminen on vahva. Luke on nimittänyt työhön tutkijat, joilla on tähän kova asiantuntemus. Toivomme saavamme tiekartasta eväitä ja toimenpide-ehdotuksia tuleviin politiikkauudistuksiin”, Rantala sanoo.

Nyt tehtävän työn pohjalta myös tieteelliselle jatkotyölle on hyvät eväät, Pietola muistuttaa.

Hän näkee tiekartassa myös mahdollisuuden lisätä koko yhteiskunnassa ymmärrystä siitä, mitä maataloudessa tehdään, voidaan tehdä ja on jo tehty ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Uskon, että tämän avulla pystytään viemään keskustelua eteenpäin.”

”Me emme tee tätä vain vastauksena hallituksen toimeksiantoon vaan aidosti alan kehittämisen työkaluksi”, Rantala lisää.

Vaikka elintarviketeollisuus ja kauppa laativat omat tiekarttansa, maatalouden tiekarttahankkeen ohjausryhmään haluttiin Pietolan mukaan kattava edustus koko ruokaketjusta. MTK:n ja SLC:n edustajien ohella mukana on edustajat teollisuudesta ja kaupasta, tutkimuksesta ja valtionhallinnosta.

Mukana on myös viljelijä – maidontuottaja Keski-Suomesta – sekä tuottajaliiton edustajia. Heidän kauttaan mukaan saadaan vahva kentän ääni.

Kentän ääntä kuullaan tiekartan valmistelussa muillakin tavoin, ja nettiin avataan ilmastotiekarttaa käsittelevä sivusto.

MTK:n valtuuskunta ehtii käsitellä tiekarttaa kevään kokouksessaan.

Kansallisesti päästöt lasketaan sektoreittain. Metsät huomioidaan metsäteollisuuden tiekartassa, jonka valmistelussa MTK niin ikään on mukana.

”Tiekartat auttavat kokonaisnäkemyksen luomisessa maankäyttösektorille, pelloille ja metsille, mikä on oleellista tulevan ilmastopolitiikan valmistelussa”, Pietola kertoo.

Lue lisää