Maatalous

Tukes: Maatalous käyttää Suomessa maltillisesti kasvinsuojeluaineita – metsätaloudessa käyttö on lisääntynyt viime vuosina

Suomalaispelloilla kasvinsuojeluaineita käytetään vuosittain 0,6 tehoainetonnia. Euroopassa eniten käyttävillä mailla määrä on reilusti yli kymmenkertainen.
Maija Partanen
Kasvinsuojeluruiskutusta hauholaisella pellolla kesällä 2019. Kuvituskuva.

Maataloustuotantoon käytettävien kasvinsuojeluaineiden myynti on viime vuosina vähentynyt Suomessa, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Myyntimäärä on asettunut noin 1 500 tehoainetonniin.

Tukesin ryhmäpäällikön Kaija Kallio-Mannilan mukaan suomalaistilojen käyttömäärä on maltillinen useisiin muihin EU-jäsenmaihin verrattuna.

Suomessa peltohehtaarilla käytetään noin 0,6 kiloa tehoainetta, kun eniten kasvinsuojeluaineita käyttävissä maissa määrä on peräti 9 kiloa tehoainetta hehtaaria kohti. Suurimmassa osassa EU-maista määrä on alle 3 kiloa.

Maatalouskäyttöön myydään Tukesin mukaan eniten herbisidejä eli rikkakasvien torjunta-aineita. Niiden osuus on 75–80 prosenttia.

Toiseksi eniten myydään kasvitauteja torjuvia fungisideja. Vähiten myydään tuholaisten torjuntaan käytettäviä insektisidejä. Vielä 1980-luvun lopussa niitä myytiin enemmän kuin herbisidejä.

Herbisidien lisäksi kasvunsääteiden myynti on ohittanut insektisidien myyntimäärän.

Herbisideistä eniten myydään Tukesin mukaan glyfosaattia. Sitä on viime vuosina myyty 500–900 tehoainetonnia.

EU-tason Pellolta Pöytään -strategiassa on asetettu tavoitteeksi kemiallisten torjunta-aineiden käytön vähentäminen puoleen nykytasosta vuoteen 2030 mennessä.

Vaikka maatalouteen onkin ostettu aiempaa vähemmän kasvinsuojeluaineita, tilastoissa kasvinsuojeluaineiden kokonaismyyntimäärä on kasvanut.

Kasvun selittää eteläisen ja keskisen Suomen havumetsiä vioittavan juurikäävän torjunta urealla. EU-tilastoissa ei kasvinsuojeluaineiden maa- ja metsätalouskäyttöä Tukesin mukaan toistaiseksi eritellä.

Kasvinsuojeluaineiden metsätalouskäyttö ohitti vuonna 2012 maatalouskäytön. Nykyisin metsissä käytetään jo reilusti yli kaksinkertainen määrä kasvinsuojeluaineita maatalouteen verrattuna.

Lue lisää

Tukes myönsi poikkeusluvan porkkanakemppien torjunta-aineelle – sallittu jäämien enimmäismäärä nousee kymmenkertaiseksi

Ruiskuttajan huolehdittava, ettei kasvinsuojeluaineita kulkeudu naapurin pihaan, puutarhaan tai kaivoon – myös pölyttäjät otettava huomioon

Tukes julkaisi ohjeet: Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon, kun hankkii itselleen tai lapselle kansanmaskin tai hengityksensuojaimen

Kasvisuojeluruiskujen testaus tiukkenee muutaman kuukauden päästä – myös testausväli lyhenee