Maatalous

Joutomaiden metsittäjälle ehdotetaan 1900–2900 euron korvausta hehtaarilta

Tuki koostuu perustamiskuluista ja hoidosta. Säädökset halutaan voimaan vuodenvaihteessa.
Jaana Kankaanpää
Joutomaiden metsitystuki on loppusuoralla. Töihin saatetaan päästä jo keväällä.

Joutomaiden metsittäminen etenee ja metsittäjille ehdotetaan tuntuvia tukia. Perustamiskustannuksia voidaan korvata 1 000–2 000 euroa hehtaarille ja taimiston hoitamisesta saisi vielä 900 euroa lisää.

Maa- ja metsätalousministeriö kertoi tiistaina iltapäivällä ilmastonmuutoksen hillintään liittyvän metsittämistuen tämän hetken tilanteesta ja esille olevista korvauksista.

Joutoalueiden metsitystukea koskeva lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Sitä täydentävä asetusluonnos on lausunnolla 8. joulukuuta asti.

Laki ja sitä täydentävä valtioneuvoston asetus metsityksen tukemisesta halutaan voimaan ensi vuoden alusta. Säädöksiä on valmisteltu osana maankäyttösektorin ilmastokokonaisuutta.

Asetus kattaa hyväksytyt puulajit, samoin siinä kerrotaan metsittämisalueiden valintaperusteet. Taimien alkuperä on määritelty, samoin taimien minimimäärä hehtaarilla ja joutomaan käsittelytavat ennen metsittämistä.

Korvaussummat riippuvat maalajista ja aiemmasta viljelyhistoriasta ja ovat tuhannesta kahteentuhanteen euroon hehtaarilla. Taimiston hoitopalkkio on 900 euroa ja se maksetaan puoliksi toisena ja kahdeksantena vuonna.

Metsitystukea myönnetään yksityisille metsänomistajille. Metsitysalan on oltava vähintään puoli hehtaaria ja leveyttä vähintään 20 metriä. Kohteen pitää myös soveltua metsänkasvatukseen, samoin luonnon monimuotoisuus ja maisema- ja vesistövaikutukset painavat kohteiden valinnassa. Jaloista lehtipuista ja tervalepästä voi saada bonusta.

Aktiivisessa viljelyssä olevia peltoja ei ole tarkoitus metsittää. Hakemus hylätään, jos pellolle on myönnetty tukea tänä vuonna.

Metsitystukea haetaan metsäkeskuksesta ja haku avautuu maaliskuussa. Metsitykseen soveltuvia joutoalueita on arvioitu olevan 120 000 hehtaaria.

Lue lisää

Hallitus esittää peltoheitoille ja joutomaille metsitystukea

MMM: Maankäytön ilmasto-ohjelma ei pyri rajoittamaan tai velvoittamaan maanomistajia – kehitteillä tapoja ja kannustimia ilmastoystävälliseen maankäyttöön

Joutomaita voitaisiin metsittää hiilinieluiksi 118 000 hehtaaria – uusi laki tukisi maanomistajia metsityksessä ja hoitotoimissa

Metsitystuki viljelijälle olisi tehokas ilmastokeino