Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Maatalous

Luomumerkki piiloon ja lisenssi metsämustikoille – luonnontuotteiden markkinointi Aasiassa saattaa yllättää myyjän

Luonnontuotteita Aasiaan myyneet yrittäjät ovat törmänneet moniin haasteisiin, ilmeni Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintasysteemi -hankkeessa tehdyissä haastatteluissa.
Jarkko Sirkiä
Metsämustikat ovat hyvin terveellisiä.

Luonnosta saatavien tuotteiden käyttö ja kysyntä ovat kasvaneet niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Erityisesti kiinnostus metsämustikkaa kohtaan on kasvanut. Parhaimmillaan mustikoita on viety Suomesta Kiinaan yli kolme miljoonaa kiloa.

Moni suomalainen luonnontuotealan yritys on viime vuosina tähynnyt yhä enenevässä määrin kansainvälisille markkinoille, missä vastaan on saattanut tulla yllätyksiä, ilmenee Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintasysteemi -hankkeessa tehdyissä haastatteluissa.

Hankkeessa on haastateltu tämän vuoden aikana liki 30 luonnontuotealan yrittäjää ja kymmentä muuta alan toimijaa. Aineisto täydentyy vielä noin 15 metsänomistajahaastattelulla.

Yrittäjät ovat törmänneet ongelmiin etenkin Aasian markkinoilla. Varsinkin Kiinassa on hyvin tarkkaan säädettyä, mitä maahan saa viedä. Esimerkiksi metsämustikkaa sisältävät tuotteet eivät aikanaan päässeet maahan, koska Suomen viranomaiset eivät olleet hankkineet Kiinan viranomaisilta tuontilisenssiä, jonka turvin metsämustikkaa sisältäviä kuluttajatuotteita olisi voinut viedä maahan. Sittemmin asia on hoidettu kuntoon.

Myös luomu-merkintä on osoittautunut joskus kaupankäyntiä haittaavaksi. Kiinassa luomutuote kuuluu erityistuotekategoriaan, joka vaatii tuoterekisteröinnin ja kalliita tutkimuksia, jotka vientiyritys joutuu maksamaan. Rekisteröintiin voi viedä yli kaksi vuotta, eikä tuotetta voi markkinoida luomuna ilman sitä. Nopea ratkaisu voi olla luomumerkinnän peittäminen pakkauksesta. Osa vaatimuksista on myös poliittisia, joten paikallisen asiantuntijan apu voi olla tarpeen.

Ongelmia Aasiassa voi tulla myös tuotteiden säilyvyydestä. Kuumat ja kosteat olot voivat pilata tuotteet odotettua aiemmin, mikäli ostaja ei noudata säilytysohjeita. Riskinä on, että valmistaja menettää maineensa pilaantuneiden tuotteiden takia, vaikka syy on varastoinnissa.

Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintasysteemi -hanke on Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen ely-keskusten rahoittama hanke. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto ja kauppatieteiden laitos sekä Luonnonvarakeskus.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja muun muassa edellä kuvatun tyyppisiin ongelmiin kehittämällä liiketoimintaverkostoja.

Lue lisää

Yle: Metsämustikka on Suomelle sekä vienti- että tuontituote

Yle: Marjastaja löysi hyvin harvinaisia valkoisia mustikoita

Metsämustikka ja pensasmustikka ovat eri marja

Ennätyksellistä mustikkasatoa vietiin eniten Ruotsiin ja Kiinaan