Maatalous

Arla laski kaikkien sille maitoa tuottavan 447 tilan hiilijalanjäljen – alittaa selvästi kansainvälisen päästötason

Tilat aikovat pienentää hiilijalanjäljestä 30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.
Stiina Hovi

Tilalta lähtiessään Suomessa lypsetty Arlan maitolitra on tuottanut keskimäärin 1,03 hiilidioksidiekvivalenttikilon hiilijalanjäljen.

Kansainvälisen maitotilojen vertailuun keskittyneen IFCN-verkoston (International Farm Comparison Network) ja YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO:n laskelmien mukaan maailmalaajuisesti keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 2,5 hiilidioksidiekvivalenttikiloa litralta.

Kuten keskiarvoissa yleensäkin, myös maidon hiilijalanjäljessä on huomattavaa vaihtelua maiden välillä. Arla Oy:n hankintajohtajan Sami Kilpeläisen mukaan toisesta ääripäästä käy esimerkiksi Intia 6–7 kilon hiilijalanjäljellään.

Suomalaisesta tuotannosta tähän asti käytetty luku on ollut Luonnonvarakeskus Luken laskelmaan perustuva 1,10 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia.

"Jo näiden lukujen valossa suomalaisen maidon hiilijalanjälki on varsin hyvällä tasolla."

Arlan tuore luku on tulosta yhtiön vuosi sitten käynnistämästä Climate Check -ilmastokartoituksesta. Yhtiö ilmoitti vuosi sitten laskevansa kullekin arlalaiselle maitotilalle tämän oman hiilijalanjäljen suuruuden.

Kartoituksen Arlan toimeksiannosta toteuttaneen Envitecpolis Oy:n johtava asiantuntija Senja Arffman kertoo, että hiilijalanjäljen laskentaa varten jokaiselta tilalta kerättiin tietoa noin 200 eri kohteesta. Määrä vaihtelee tilan toiminnasta riippuen.

Kun tilan omat päästölähteet ja niiden osuudet kokonaispäästöistä tunnetaan, myös päästövähennystoimet on mahdollista kohdentaa kaikkein parhaiten vaikuttaviin kohteisiin, Arffman kertoo.

Arlan yhtiötasoisena tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Tuottajia ja yhteistyömeijereitä edustava Arla Suomi -yhteistyöryhmä on asettanut omaksi tavoitteekseen vähentää ryhmään kuuluvien tilojen päästöjä 30 prosentilla jo vuoteen 2025 mennessä, kertoo yhteistyöryhmän puheenjohtaja ja maidontuottaja Ari Hänninen Maitosuoni Oy:stä.

Maitosuoni Oy on ollut mukana pilottiryhmässä, jolle kartoitus tehtiin ensimmäisten joukossa jo vuonna 2019. Tuolloin hiilijalanjäljeksi todettiin 1,01 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia.

Kahdessa vuodessa hiilijalanjälkeä saatiin pienennettyä 14 prosentilla 0,87:een kiloon. Hännisen mukaan vähennysmahdollisuuksia löydettiin muun muassa sähkön ja polttoaineen kulutuksesta.

Jatkosuunnitelmiakin Maitosuoni Oy:n osakkaat ovat jo tehneet. Vähennysmahdollisuuksia on edelleen esimerkiksi energiankulutuksessa. Energiaa voidaan jatkossa tuottaa esimerkiksi aurinkopaneeleilla tai biokaasuttamalla lantaa.

"Siinä pallo on hallituksella, että tehdään biokaasun tuotannosta maatilamittakaavassa kannattavaa."

Vastaavat laskelmat tehdään myös kaikissa kuudessa muussa maassa, jossa yhtiöllä on maidontuotantoa, kertoo Arla Oy:n toimitusjohtaja Kai Gyllström. Suomalaistilojen kartoitus valmistui näistä ensimmäisenä, ja yhtiö esitteli sen tuloksia medialle perjantaina.

"Kerätty aineisto muodostaa Suomen suurimman ilmastodatan", Kilpeläinen kehuu. Kun muidenkin maiden kartoitukset valmistuvat, koossa on Gyllströmin mukaan maailman suurin ilmastodatapankki.

Lue myös:

Arla laskee jokaisen maitotilansa hiilijalanjäljen – euromääräisiä kannustimia aletaan rakentaa aikaisintaan ensi vuonna

Elintarvikkeiden ympäristöjalanjäljet halutaan helpommin vertailtaviksi – ”Pelkkä hiilijalanjälki ei anna riittävän kattavaa kuvaa"

Niko Nyrhinen
Ari Hännisen mukaan Maitosuoni Oy on onnistunut vähentämään muun muassa polttoaineen kulutusta.
Lue lisää

Arla laskee jokaisen maitotilansa hiilijalanjäljen – euromääräisiä kannustimia aletaan rakentaa aikaisintaan ensi vuonna

Rakennusten hiilijalanjäljen laskennasta tuli osa Joutsenmerkin kriteerejä

Ethän vie ylijäämäomenoita teiden varsille? Voivat aiheuttaa vaaraa autoilijoille

Valio oikoo Oatlyn väitteitä ja tunnistaa huomiota hakevan tyylin – ”Me keskitymme omaan tekemiseemme”