Maatalous

Sukupolvenvaihdoksissa keskitytään taloudellisiin ja teknisiin seikkoihin – sen sijaan muutoksen aiheuttamat tunteet jätetään usein käsittelemättä

Sukupolvenvaihdoksissa tunteista ei välttämättä puhuta, vaikka niillä on keskeinen rooli päätöksenteossa. Esimerkiksi kielteinen tunne ei poistu väistelemällä sitä.
Jaana Kankaanpää
Ihmisten välisiin suhteisiin ja tunteisiin liittyvien asioiden käsittely auttaisi entistä parempaan lopputulokseen maatilojen sukupolvenvaihdoksissa.

Mitkä ovat sukupolvenvaihdoksen riskit? Ainakin jatkajan löytäminen, perintö- ja lahjaverotus sekä yrityksen arvon määritys.

Yrittäjän oma tietämys, pelot ja epävarmuus tulevasta sekä osapuolten kohtaamattomuus, tuottavat nekin omat haasteensa.

Juuri näitä inhimillisiä riskejä selvitetään maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa ja TTS Työtehoseuran, ProAgrian ja Suomen sovittelufoorumin toteuttamassa ”Hallitulla sukupolvenvaihdoksella kannattavuutta ja kilpailukykyä” -hankkeessa, kertoo TTS Työtehoseura tuoreessa tiedotteessaan.

Siitä, miten sukupolvenvaihdoksen osapuolten ristiriitaiset näkemykset ja erimielisyydet vaikuttavat prosessin sujuvuuteen ja lopputulokseen, tiedetään vielä varsin vähän.

Inhimillisistä riskeistä kertoi lähes viisikymmentä maatalousyrittäjää ja sukupolvenvaihdosasiantuntijaa viime syksynä järjestetyissä työpajoissa. Ongelmiksi nousivat ihmisten väliset ristiriidat, kuten johtajuuden siirtymisen ongelmat, luopujaan kohdistuvat sanoittamattomat odotukset ja jatkajaan kohdistuva epäluottamus.

Asiantuntijat totesivat yksimielisesti, että ihmisten välisiin suhteisiin ja tunteisiin liittyvien asioiden käsittely auttaisi entistä parempaan lopputulokseen pääsemisessä. Inhimilliset seikat saattavat jäädä vähälle huomiolle paneuduttaessa taloudellisiin ja teknisiin yksityiskohtiin.

Inhimillisten asioiden käsittely vaatii ymmärrystä tunteiden keskeisestä roolista päätöksenteossa. Tunteet ohjaavat ihmisen toimintaa, hyväksyimmepä tämän tosiseikan tai emme. Ihmiselle on lajikehityksessä muotoutunut tunnejärjestelmä, jotta hän havahtuisi hyvinvointia uhkaaviin asioihin. Kielteinen tunne nousee pintaan, jotta ihminen pysähtyisi miettimään, mikä sen saa aikaan. Ikävän tunteen syy ei selviä, eikä sitä aiheuttava asia poistu väistelemällä tunnetta.

Ihmisen välisissä ristiriidoissa asioiden ääneen sanominen on tärkeää ja osapuolten välinen rakentava ja kohtaamisen ongelmia korjaava keskustelu ratkaisevaa. Työpajoihin osallistuneet asiantuntijat totesivat, että monet perheen sisäiset asiat jäävät käsittelemättä, koska niistä ei puhuta – ei ole ollut tapana. Neuvonnan asiantuntija voi auttaa ottamalla asioita puheeksi ja avaamalla keskustelun. Tunteista puhuakseen ei tarvitse olla psykologi tai terapeutti. Tiedotteen mukaan työpajojen tulokset haastavat pohtimaan, mitä sukupolvenvaihdosneuvonnan asiantuntijuus on ja mitä se voisi parhaimmillaan olla.

Lue lisää

Kärsitkö monien muiden tavoin itsetuntoa nakertavasta, osin tiedostamattomasta häpeästä? – Kierteen voi selättää

Sydäntä särkee ajatella, miten pahasti pieleen sukupolvenvaihdos voi mennä

Ilmastoasiantuntijat: Turvepelloista luopumista pitäisi tukea sukupolvenvaihdosten yhteydessä – esillä myös metsäkatoa hillitsevä maksu

Vuoden turhautumisen jälkeen alkoi tapahtua: maatilaa etsivä Pia Aavaila sai kahdessa viikossa yhteydenotot 7 tilalta