Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Maatalous

Peltojen hiilinielujen myynti päästöhyvityksiksi alkaa – tuottoja tulossa ravinnekuituja käyttäneille viljelijöille

Kaupat koskevat niitä viljelijöitä, jotka ovat käyttäneet vuoden 2020 aikana Soilfoodin maanparannuskuituja.
Kari Salonen
Soilfood jalostaa lannoitteita ja maanparannusaineita teollisuuden sivuvirroista.

Ensimmäiset suomalaisilla pelloilla syntyvät hiilinielut tulevat tämän kevään aikana myyntiin päästökompensaatiokauppaan, tiedottaa kiertotalousyritys Soilfood.

Ruuan ohessa pelloissa voi kasvattaa hiilinieluja. Soilfoodin mukaan niitä syntyy esimerkiksi, kun maanparannukseen käytetään teollisuuden sivuvirroista jalostettuja maanparannuskuituja. Soilfood myy näitä kuituja viljelijöille.

"Maanparannuskuitujen käytöstä peltomaassa syntyvät hiilinielut on nyt tunnistettu ja ne tuodaan kevään aikana myyntiin päästökompensaatiokauppaan. Saatu tulo jaetaan tasan kaikkien toimijoiden kesken, mikä parantaa kiertotalouden kannattavuutta", sanoo toimitusjohtaja Eljas Jokinen.

Soilfood jalostaa lannoitteita ja maanparannusaineita teollisuuden sivuvirroista. Yrityksen tavoitteena on korvata kierrätysravinteilla fossiilisia lannoitteita paljon ja nopeasti.

"Meidän roolimme on tehdä maailman muuttaminen helpoksi maanviljelijöille ja teollisuudelle. Maanviljelijöiden on mahdollista vaihtaa tuotteita ja käytäntöjä vain, jos se on heille kannattavaa", Jokinen sanoo.

"Kun kestävin valinta on myös kannattavin, muutosvauhti nopeutuu."

"Päästökompensaatiokaupan kautta hiilinielut myydään halukkaille ostajille, ja saadut tuotot jaetaan läpinäkyvästi ja avoimesti tasan ketjun toimijoiden kesken. Saatava taloudellinen hyöty tekee kiertotalouden mukaisesta valinnasta entistä kilpailukykyisemmän", Jokinen lupaa.

Hiilinieluilla on Soilfoodin mukaan kysyntää, sillä yhä useampi yksityishenkilö, yritys ja yhteisö haluaa hyvittää päästöjään vapaaehtoisesti ostamalla päästövähennyksiä ja hiilinielujen lisäyksiä.

Soilfoodin ja asiakkaiden yhteistyöllä syntyvät hiilinielut tulevat myyntiin kansainväliseen Puro.earth-markkinapaikkaan.

"Viljelijälle maanparannuskuidut ovat ensisijaisesti ravinteita ja orgaanista ainesta sisältäviä maanparannusaineita, jotka varmistavat hyviä satotasoja. Samalla orgaanisen aineksen sisältämä hiili sitoutuu maahan pitkäaikaisesti ja syntyy hiilinielu", kertoo tuotekehityspäällikkö Ossi Kinnunen Soilfoodilta.

Nyt tehtävät kaupat koskevat niitä viljelijöitä, jotka ovat käyttäneet vuoden 2020 aikana Soilfoodin maanparannuskuituja sekä niitä teollisia toimijoita, joiden sivuvirroista tuotteet on jalostettu.

Nykyään maanparannuskuiduiksi soveltuvista teollisuuden sivuvirroista poltetaan vielä noin 90 prosenttia. Tilaa kasvulle on siis runsaasti, Kinnunen toteaa.

Lue lisää

Luke: Maanparannuskuitu vähentää valumia kipsiä tehokkaammin

Suomalaistutkimus peltojen hiilensidonnasta herättää voimakasta kiinnostusta maailmalla

Luomuviljelijää kiinnostaa kasvisperäinen lannoite – kysyntä lisääntyy

Soilfood ja Viljelijän Berner yhteistyöhön – Soilfoodin kierrätysravinnekalkit valtakunnallisesti saataville