Maatalous

Tutkijat ja hallinto vakuuttavat olevansa valmiita valkoposkihanhien tuloon – "Hanhien muuton suuntautuminen yllättäen mihin tahansa muualle Suomeen olisi kriisi"

Tohmajärveläinen viljelijä sanoo, että ainoa toimiva keino hoitaa tilannetta ovat kattavat korvaukset.
Lari Lievonen
Ennusteen mukaan Pohjanmeren rannoilla puhaltaa torstaina lounainen myötätuulivirtaus, joka jatkuu lauantaiaamusta sunnuntai-iltaan, minkä aikana linnut ehtinevät Itämerelle. Siellä ja Baltiassa lämmin myötätuulivirtaus jatkuu ennusteiden mukaan etelän ja lounaan väliltä ensi viikon tiistaihin, jopa keskiviikkoon asti. Virtauksen mukana suuria hanhimääriä voisi helposti päästä Viroon ja Suomeen asti.

Luonnonvarakeskus (Luke), ympäristöministeriö ja Pohjois-Karjalan ely-keskus vakuuttivat torstaina medialle järjestämässään webinaarissa, että valkoposkihanhien tuloon on nyt varauduttu paremmin kuin koskaan.

Suomen yli muuttavan valkoposkihanhipopulaation kooksi arvioidaan noin 1,3 miljoonaa lintua ja kanta on kasvava. Päämuutto ei ole vielä alkanut.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) lupasi omalta osaltaan tehdä kaikkensa, jotta viljelyksille koituvia tuhoja saadaan lievennettyä.

"Tärkeä osa kokonaisuutta on hanhipeltohanke. Korvausten käsittelyssä pyritään sujuvuuteen, ja Varsinais-Suomen ely-keskuksen lupakäsittelyn resursseja on vahvistettu."

Viime keväänä poikkeuslupakäsittelijöitä oli yksi. Tänä keväänä kaksi henkilöä käsittelee valkoposkia koskevia hakemuksia, kaksi muita lajeja ja yksi työntekijä tekee ratkaisut. Vakituisia työntekijöitä heistä on yksi.

Mikkosen mukaan hallitus tulee kevään aikana antamaan lakiesityksen rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta.

Se on varmasti tarpeen, sillä webinaarissa puhunut tohmajärveläinen maidontuottaja Mika Piiroinen painotti, että kattavat korvaukset hanhien aiheuttamista vahingoista on ainoa toimiva keino hoitaa tilannetta.

"Ei ole realistinen ajatus, että viljelijöillä olisi toukotöiden lisäksi aikaa hoitaa hanhien aktiivista karkottamista."

Piiroinen toteaa, että korvaukset eivät kata kaikkia viljelijöille koituvia kustannuksia, mutta ne ovat kohtalaisen hyvät. Korvausten maksaminen noin puolen vuoden viiveellä saa myös kiitosta.

"On hyvä pitää mielessä, että hanhiongelma koskettaa kaikkia muuttoalueen viljelijöitä tuotantosuunnasta riippumatta."

Pohjois-Karjalan ely-keskuksen lajivahinkokoordinaattori Mika Pirinen on Piiroisen kanssa samoilla linjoilla vahinkojen torjunnasta.

"Ei vahinkoja pystytä ennaltaehkäisemään. Tilanne on todella vaikea, vaikka tänä keväänä muuttoon on varauduttu paremmin kuin koskaan. Toivottavasti tulevaisuudessa on käytössä parempia työkaluja ja tutkimus pystyisi vastaamaan tiedon tarpeeseen toimivista keinoista."

Tilanteen vakavuutta kuvannee Pirisen kommentti, jonka mukaan hanhien muuton suuntautuminen yllättäen mihin tahansa muualle Suomeen olisi kriisi.

Koska ely-keskus ei pysty järjestämään hanhien karkotusta koko Pohjois-Karjalan alueelle, toiminta kohdennetaan tutkimuksen kannalta tärkeille ja hallittavissa oleville alueille. Karkotusta tehdään lähes vuorokauden ympäri koko kevätmuuton ajan.

Elyn ja Luken henkilökunnan lisäksi ympäristöministeriön erillisrahalla on palkattu hanhipaimenia, eli paikallinen tohmajärveläinen metsästysseura hoitamaan karkotusta.

Luken hankkeen hanhipeltokokonaisuuden pinta-ala on yhteensä 328 hehtaaria ja se sijoittuu Kiteen sekä Tohmajärven alueille. Peltojaan luovuttaneet viljelijät saavat vastineeksi yhteistyöstä karkotustoimet.

Hanhinyrkki arvioi syksyllä julkaistussa raportissaan, että valkoposkihanhille tarvittaisiin karkotukselta rauhoitettuja levähdysalueita ruokailupelloiksi 3 000–5 000 hehtaarin verran.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Hanne Lohilahden mukaan nämä hehtaarimäärät voitaisiin saavuttaa tulevalla cap-ohjelmakaudella lintupeltositoumuksilla.

Lue lisää

Hallinto-oikeus hylkäsi luonnonsuojeluliiton valituksen Tohmajärven hanhiluvasta – 12 viljelijän lupa oli ensimmäinen viime toukokuussa myönnetty ampumislupa

Pohjoismaiden ja Baltian viljelijäjärjestöt vaativat EU-komissiolta toimia valkoposkihanhien kannansäätelyyn – siirrettävä metsästettäväksi lajiksi pikimmiten

Ministerit valmistelevat valkoposkihanhia koskevaa kirjelmää komissiolle – Leppä ja Mikkonen vaativat yhdessä lajin siirtämistä metsästettävien lajiliitteeseen

Lintuinfluenssaa löytynyt valkoposkihanhesta myös Helsingissä – ihmisille ei välitöntä vaaraa mutta kuolleisiin lintuihin ei pidä koskea