LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Maatalous

Keski- ja Itä-Suomen MTK-liittojen lihavaliokunta: Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus säilytettävä

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksesta on tarkoitus luopua maatalouspolitiikan uudistuksen myötä. Se vaarantaisi kotieläintuotannon jatkumisen heikommilla viljelyalueilla, valiokunta katsoo.
Sanne Katainen
Moni tila ei pysty enää jatkossa sitoutumaan eläinten hyvinvointikorvaukseen, katsoo Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunta. Kuvituskuva.

Tukiuudistuksen tulee mahdollistaa kotieläintuotannon jatkuvuus myös heikoimmilla viljelyalueilla ja siksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus pitää säilyttää. Näin vaatii MTK:n Itä- ja Keski-Suomen liittojen lihavaliokunta kannanotossaan.

Suomen suunnitelma uuden cap-kauden ohjelmaksi ei ole vielä valmistunut, mutta se on tavoitteena toimittaa EU:n komissiolle vuoden loppuun mennessä.

Lihavaliokunta kertoo tiedotteessa saaneensa tietoja esityksen loppuvalmistelusta. Niiden mukaan Suomi esittää edelleen luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksesta luopumista.

Kannanoton mukaan Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunnan ohella korotuksen takana ovat kotieläintuottajat läpi Suomen.

"Kotieläinkorotuksella on ollut tärkeä merkitys kannustimena kotieläintuotannon jatkumiseen myös heikoimmilla viljelyalueilla Itä-Keski- ja Pohjois-Suomessa", valiokunta perustelee vaatimustaan.

Kotieläinkorotuksen poistaminen on ollut tarkoitus paikata muiden kotieläintukien kautta. Tätä valiokunta pitää monimutkaisena ja esimerkiksi sika ja siipikarjatilojen osalta mahdottomana.

Valiokunta kritisoi tarjottua kompensaatiota myös määrän osalta vajaaksi: kotieläinkorotuksen poistumasta korvattaisiin sen mukaan kotieläinsektorille vain noin puolet.

Osa kotieläinkorotuksen poistosta on ollu tarkoitus kompensoida eläinten hyvinvointikorvausta korottamalla. Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunta ei hyväksy myöskään tätä esitystä.

"Eläinten hyvinvointikorvauksen ehdot ovat niin tiukat, että vain osa tiloista voi niihin sitoutua ja luonnonhaitta on kuitenkin olemassa kaikilla tiloilla", valiokunta perustelee tiedotteessa.

Hyvinvointikorvauksen ehdot kiristyvät vuonna 2023 ja samalla siitä tuettavat kohteet vähenevät. Näiden muutosten seurauksena nautakarjatilojen mahdollisuus saada hyvinvointikorvausta heikkenee, valiokunta katsoo.

"Moni jo tällä hetkellä toteutettu toimenpide ja investointi jää tilojen kustannuksiin ilman korvausta. Myös yksimahaisten osalta on hyvin vaikea löytää toimenpiteitä, jotka olisivat yli nykytason ja joihin tilojen olisi mahdollista sitoutua."

Riskinä on myös tuotannon keskittyminen parhaille viljelyalueille muun muassa välityseläimien mukana, jos kotieläinkorotuksen kompensaatio toteutetaan eläinperusteisesti.

"Tukiuudistuksia tehdessä olisi huolehdittava, että alueiden tuet pysyvät tasapainossa, tuotanto ei keskity ja että tuella olisi tuotantovelvoite. Näin varmistettaisiin viljelyn säilyminen koko Suomessa ja peltojen ohjautuminen aktiiviviljelyyn."

Lue lisää

Yhdeksän EU-maata ei toimittanut cap-suunnitelmaansa komissiolle määräaikaan mennessä – joukossa Saksa ja Belgia

Suomi joutui sisällyttämään suoriin tukiin komission vaatiman uudelleenjakotuen

Ruokavirasto ennakoi jo erittäin tiukkaa vuotta: Mitä pidempään Suomen cap-suunnitelman käsittely vie komissiossa, sitä vähemmän jää aikaa järjestelmän toimeenpanolle

MTK: Cap-suunnitelma ei ole täydellinen ja vaatii vielä töitä, byrokratian karsiminen ei onnistunut tälläkään kertaa