Efa-kesantojen sadonkorjuu helpottuu – kirjallisia perusteluja ei vaaditakaan

Vielä viime viikolla viljelijöitä ohjeistettiin perustelemaan poikkeuskäytäntö.
Tilaajalle
Ekologisen alan viherkesannon voi hyödyntää tänä vuonna rehuksi jo ennen elokuun puoliväliä. Alat pitää kuitenkin ilmoittaa kuntaan viimeistään 20.8.