MTK: Maa- ja metsätalous on välttämätön osa ilmastokriisin ratkaisua

Hiilinielujen kasvattamiseen tarvitaan kannusteita.
Taimet sitovat hiiltä kasvaessaan puiksi.