Metsän lannoitus kirittää kasvua ja hiilensidontaa

Ilmastonmuutoskeskustelussa esiin nousseen metsien hiilinielun merkitys kannustaa metsänomistajia lisäämään metsän kasvua lannoituksilla.
Maalevityksessä hyödynnetään olemassa olevia ajouria. Levitysleveys on noin 15 metriä ajouran molemmin puolin.